ONLINE Cestovní náhrady v roce 2020

ONLINE Cestovní náhrady v roce 2020
ONLINE - PLATBA SEMINÁŘE ONLINE PŘEDEM NA NÁŠ ÚČET.

Kalendář termínů

ONLINE (středa 9:00-13:00)


Iva Rindová Cena: 1600 Kč vč. DPHPLATBA SEMINÁŘE ONLINE - PŘEDEM NA NÁŠ ÚČET - CENA 1600 KČ.

Cestovní náhrady v roce 2020

Na semináři budou účastníci seznámeni s cestovními náhradami
prodle aktuálního znění právních předpisů.


Program semináře:


Právní
vymezení problematiky cestovních náhrad.


Základní
ustanovení zákoníku práce týkající se cestovních náhrad.


Základní
ustanovení daně z příjmů fyzických osob týkající se
cestovních náhrad.


Kdy se jedná o
pracovní cestu.


Sjednání
pravidelného pracoviště.


Typy cestovních
náhrad.


Pracovní úrazy.


Zahraniční a
tuzemské pracovní cesty.


Příklady -
výpočet stravného při pracovní cestě v tuzemsku včetně
krácení. Včetně poskytnutí bezplatného jídla.


Náhrady
jízdného u zaměstnanců i podnikatelů. Včetně možnosti
uplatnit paušální výdaj na PHM.


Rozdíly u
poskytování cestovních náhrad v pracovním poměru a při pracích
konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o
pracovní činnosti).


Náhrady při
přeložení a přijetí zaměstnance.


Vedlejší
výdaje pracovní cesty.


Paušalizace
cestovních náhrad.


Stravné při
pracovní cestě v zahraničí s příklady.


Pojištění
léčebných výloh v zahraničí.


Pracovní doba
při pracovních cestách.


Neplatný právní
úkon - zaměstnanec.


Odvolání z
dovolené.


Vazba na zákoník
práce.


Knihy jízd.


Kurzy pro
přepočet měn při vyúčtování.


Rozdíly mezi
cestovními výdaji u zaměstnanců a fyzických osob podnikatelů
(SVČ).


Stručně
problémy se silniční daní.


Nejčastější
chyby při uplatňování cestovních náhrad.


Každý účastník dostane materiál s podklady

lektorka: Iva Rindová