Dana Blažková

Dana Blažková

Je zkušená personalistka a personální manažerka, která se v oboru pohybuje od roku 1994. V Posledních letech se věnuje poradenství pro firemní klientelu napříč obory lidské činnosti a lektorování kurzů pracovního práva. Vede také nejčtenější pracovně-právní poradnu na českém internetu.


Ing. Iva Rindová

Ing. Iva Rindová

je zkušební komisařkou Komory daňových poradců, dlouhodobě se profesně věnuje mzdové oblasti a zdaňování příjmů ze závislé činnosti a cestovním náhradám. Tuto problematiku také řadu let přednáší, je pravidelnou autorkou článků pro mzdové účetní.


Ing. Jitka Fajmonová

Ing. Jitka Fajmonová

Pracuje od roku 2020 ve finanční správě - první 3 roky na kontrole DPH a následně jako metodik DPH na Finančním úřadě pro Středočeský kraj (dříve Finanční ředitelství v Praze). Pochází z historického města Kutné Hory a zajímá se o historii a technické novinky.


Ing. Vlastimil Bachor

Ing. Vlastimil Bachor

je předním odborníkem v oblasti daně z příjmů právnických osob. Byl dlouholetým vedoucím oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí a podílel se na tvorbě legislativy zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho následných novel v oblasti zdaňování obchodních korporací.


Jana Šmídová

Jana Šmídová

Jana Šmídová (nar. 1959) od roku 2003 do konce roku 2019pracovala do roku 2003 na Ministerstvu financí, dále v letech 2003-2019 ve finanční správě, kde v posledních letech působila jako vrchní rada Generálního finančního ředitelství, metodik a zástupce Oddělení závislé činnosti Odboru daní z příjmů, se specializací na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti. V současné době se věnuje přednáškové činnosti pro státní správu a odbornou veřejnost.


Katarína Dobešová

Katarína Dobešová

působí na Ministerstvu financí na odboru legislativy daně z příjmů ze závislé činnosti. Je uznávanou expertkou v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, autorkou řady odborných článků a publikací a naší stálou lektorkou.


Květoslava Novotná

Květoslava Novotná

Je daňová poradkyně, majitelka a jednatelka účetní a poradenské firmy. Od roku 1993 je také lektorkou na téma účetnictví, od roku 1996 na témata účetnictví a daní.


Martina Huřťáková

Martina Huřťáková

Metodička nemocenského pojištění ČSSZ.