PRAGOREAL vzdělávání s.r.o.

sídlo a  kontaktní adresa:
250 66 ZDIBY, ulice U Mlejnku 125
281 77 169,  DIČ CZ281 77 169

Mgr. Irena Šafářová, tel. 603 117 806,

Ing. Lenka Beranová, tel. 605 782 685

E-mail:
info@pragoreal.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Poštovní spořitelna
Roztylská č.1, 148 30 Praha 4
Postkonto č.        245 118 090/0300
IBAN:  CZ77 0300 0000 0002 45 11 8090
BIC:  CEKOCZPP


Živnostenský list vydal MěÚ Brandýs n.L.-St.Boleslav, odbor obecní živnostenský úřad, pracoviště Praha - východ pod čj. 58832/2007-110, ev.č. 320901-233637 - živn. oprávnění vzniklo zápisem do obchodního rejstříku 171107.