1. Přihlášky k účasti na semináři:

Vždy je nutno před účastí na akci vyplnit a odeslat Přihlášku na webu www.pragoreal.cz, a to i v případě platby v hotovosti na místě. Smluvní vztah vzniká odesláním vyplněné přihlášky a uhrazením účastnického poplatku. Závazná přihláška bude považována za souhlas s podmínkami, organizací a cenou účastnického poplatku za akci.
Došlé přihlášky postupně evidujeme, ale již osobně nepotvrzujeme - přijde Vám vždy automaticky vygenerovaný e-mail s veškerými potřebnými pokyny pro účast a platbu. Pokud nepřijde, chybně jste vyplnili svou e-mailovou adresu- vaše přihláška se nám sice zobrazí, ale potvrzení nebude automaticky odesláno. Pouze pokud si špatné e-mailové adresy všimneme, potvrdíme osobně (e-mailem).

2. Úhrada semináře a potvrzení o úhradě

Společnost PRAGOREAL vzdělávání, s.r.o., je plátcem DPH. Daňový doklad vyhotovíme na základě řádně vyplněné závazné přihlášky.
a) Úhrada bankovním převodem:
Úhradu proveďte ideálně nejpozději 10 dnů před termínem konání akce a to dle pokynů v Přihlášce/e-mailu po jejím odeslání obdrženém. Po přijetí platby Vám bude vystaven daňový doklad a zaslán v nejkratším možném termínu ( v pdf souboru na e-ailovou adresu uvedenou v přihlášce.
b) Úhrada zálohovou fakturou:
Požádat o ni můžete nejpozději14 dní před konáním akce. Hlídejte si prosím termín splatnosti. Po přijetí platby Vám bude vystavena zúčtovací faktura a zaslána v nejkratším možném termínu.
c) Úhrada v hotovosti na místě:
Pří registraci účastníků  ( ideálně 30 minut před začátkem akce) Vám bude vystaven paragon.

3. Stornovací podmínky

Zrušením své účasti těsně před konáním akce nebo dokonce nedostavením se bez omluvy nám vznikají u prezenčních seminářů náklady v podobě tisku materiálů, zajištěním občerstvení atd. Uvítáme, pokud tyto skutečnosti budete respektovat a svou neúčast( či snížení počtu účastníků) nám včas oznámíte. Účast je možno zrušit telefonicky/e-mailem nebo je možné poslat náhradníka. Pokud již máte seminář hrazený bankovním převodem/zálohovou fakturou, ale svou neúčast nám oznámíte později než 5 dnů před konáním prezenčního semináře nebo až po obdržení materiálů od lektora e-mailem v případě webináře, účastnický poplatek nevracíme. Děkujeme za pochopení.

4. Zahájení semináře - doba registrace:

 U prezenčního semináře probíhá registrace účastníků již minimálně 30 minut před zahájením semináře, prosíme účastníky o včasný příchod, aby byla zajištěna plynulost registrace. U webináře prosíme o vstup do vysílání cca 15 minut před zahájením webináře a vypnutí mikrofonu.


5. Zrušení akce pořadatelem a ukončení příjmu přihlášek

Pokud dojde ke zrušení akce nebo jiné změně, budou účastníci neprodleně informováni na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce a požádání o potvrzení přijetí této zprávy (pokud k tomuto nedojde, pracovníci PragoREALu se jej pokusí kontaktovat telefonicky/SMS). Došlé platby budou postupně navráceny v plné výši nebo po souhlasu klienta ponechány pro úhradu příští klientem požadované akce.

Důvodem zrušení semináře může být nečekané zrušení spolupráce ze strany lektora (nemoc) a nenalezení jeho adekvátní náhrady, dále nenaplnění limitního počtu účastníků. Taková akce bude na webu ponechána do uplynutí plánovaného termínu a označena nápisem ZRUŠENO.

Pokud již nebude možno se na prezenční seminář přihlásit z kapacitních důvodů rezervovaného sálu, označíme nápisem OBSAZENO. U webinářů v tuto chvíli není kapacita omezena.6. Závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační a kontaktní údaje klienta (jméno, příjmení, adresa, zaměstnavatel, email, telefon) jsou zpracovávány za účelem zasílání obchodních nabídek souvisejících s jejich udělením souhlasu/ předchozí účastí na seminářích v minulých letech. Společnost tyto údaje nikam nepředává, v případě nespokojenosti s vyřízením žádostí má klient právo vznést námitku proti tomuto zpracování a případně se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost Pragoreal vzdělávání s.r.o. povinna tuto informaci poskytnout.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 10.2022