DPH v roce 2022 a novinky pro 2023

DPH v roce 2022 a novinky pro 2023

Kalendář termínů

Poděbrady (pátek 9:00-13:00)


Ing.Jitka Fajmonová Cena: 2000 Kč vč. DPH

ONLINE (pátek 9:00-13:00)


Ing.Jitka Fajmonová Cena: 2000 Kč vč. DPH


Důsledky změn v DPH v roce 2022 a novinky 2023


Obsah semináře:


Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti
uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu
konání semináře a budou také podány informace o připravovaných
změnách zákona o DPH pro rok 2023.


Výklad bude zaměřen
zejména na:


- správa
daně v tuzemsku a očekávané změny v roce 2023,


- vymezení
obratu a registraci plátců v roce 2022 a 2023,


- pořízení
nového dopravního prostředku,


- závěry
KV KDP,


- kryptoměny,


- vymezení
místa plnění při prodeji zboží na dálku,


- aktuální
problémy při uplatňování DPH na vstupu a výstupu,


- zvláštní
režim jednoho správního místa (OSS) včetně dovozního režimu
(IOSS),


- opatření
Ministerstva financí v oblasti DPH v souvislosti s COVID-19 a
situací na Ukrajině.Lektorka: Ing. Jitka Fajmonová
Každý účastník obdrží pomůcku k semináři zpracovanou lektorkou semináře.