DPH v roce 2022 a novinky pro 2023

DPH v roce 2022 a novinky pro 2023
DPH v roce 2022 a novinky pro 2023

Kalendář termínů

ONLINE (pátek 9:00-13:00)


Ing.Jitka Fajmonová Cena: 2000 Kč vč. DPHDůsledky změn v DPH v roce 2022 a novinky 2023

Obsah semináře:
Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře a budou také podány informace o připravovaných změnách zákona o DPH pro rok 2023.
Výklad bude zaměřen zejména na:
  • správa daně v tuzemsku a očekávané změny v roce 2023,
  • vymezení obratu a registraci plátců v roce 2022 a 2023,
  • ořízení nového dopravního prostředku,
  • závěry KV KDP,
  • kryptoměny,
  • vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku,
  • aktuální problémy při uplatňování DPH na vstupu a výstupu,
  • zvláštní režim jednoho správního místa (OSS) včetně dovozního režimu (IOSS),
  • opatření Ministerstva financí v oblasti DPH v souvislosti s COVID-19 a situací na Ukrajině.

Lektorka: Ing. Jitka Fajmonová

Každý účastník obdrží pomůcku k semináři zpracovanou lektorkou semináře.