ONLINE FKSP a Sociální fondy v roce 2022

ONLINE FKSP a Sociální fondy v roce 2022
ONLINE FKSP a Sociální fondy v roce 2022


FKSP a Sociální fondy


Výklad vyhlášky 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (včetně
rozsáhlé novely účinné k 1.1.2020), a souvisejících
právních předpisů pro správce fondu, účetní, odborové funkcionáře,
ekonomy a další zájemce o tuto problematiku zejména v organizačních
složkách státu, příspěvkových organizacích, státních podnicích, obcích,
krajích atd.


Obsah semináře:

- používání fondů a jejich účel

- tvorba fondů a zásady použiti prostředků fodu

- fondy dle specifikace: organizační složky státu, příspěvkové organizace, obca, kraje atd.

- způsob čerpání fondů

- odborové organizace a jejich spolurohodování

- co lze a nelze z fondů hradit

- příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturní a sportovní činnost, půjčky, dary, pracovní a životní výročí atd.

- vazba na související právní předpisy a jejich změny (např. zákoník práce)

- odpovědi na dotazy.

Součástí semináře jsou i materiály připravené lektorem semináře.

lektor: Martin Šabo - specialista v oblasti FKSP a spoluautor vyhlášky o FKSP