ONLINE Novinky ve mzdové účtárně


Kalendář termínů

ONLINE (čtvrtek 8:30-13:30)


PhDr. Dagmar Kučerová Cena: 2000 Kč vč. DPH


Novinky ve mzdové účtárně

  •  Změny v sociálním pojištění ? oznamování dohod o provedení práce a zaměstnání malého rozsahu nezakládající účast na nemocenském pojištění (dočasná ochrana i ostatní zaměstnanci) a nový formulář pro úřad práce, aktuálně ke slevám na pojistném za kratší úvazky (novela), připravované slevy na pojistném pro pracující důchodce (od poloviny roku), prarodičovská dovolená, odpuštění příslušenství u pohledávek na sociálním pojištěni a další. 
  • Změny zákona o zaměstnanosti ? prodloužení dočasné ochrany a postup zaměstnavatele, možnosti ukončení pracovního poměru s uprchlíkem, nová definice nelegální práce atd.
  • Mimořádné prohlídky po novele vyhlášky o pracovnělékařských službách k 1. lednu 2023, kdy se provádí, prohlídky v úplném a neúplném rozsahu, nový termín pro periodickou prohlídku atd.
  • Součinnostní dotazy exekutorů ? aktuální vyjádření Ministerstva spravedlnosti ČR.
  • Aktuálně k důchodové reformě.
  • Připravované změny v penzijním a životním pojištění.
  • Whistleblowing
  • Novela zákoníku práce ? aktuální znění návrhu, nově sdělované údaje zaměstnancům, úprava dohod konaných mimo pracovní poměr (pracovní doba, příplatky, právo na překážky v práci, řádná dovolená), úprava home-office, změny v doručování atd.
  • Součástí semináře jsou i materiály od paní Lektorky


lektorka: PhDr.Dagmar Kučerová