Roční zúčtování záloh na daň a daň.zvýhodnění 2023 a aktuality pro plátce daně - Jana Šmídová


Kalendář termínů

Poděbrady BUDE SE KONAT (pátek 9:00-14:00)


Jana Šmídová Cena: 2000 Kč vč. DPH


Cíl semináře: seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to zejména ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023, dále povinnostmi plátců daně (i ve vztahu k finančním úřadům) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2023. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani pro rok 2023/2024, zejména s rozsáhlou novelou zákona o daních z příjmů pro rok 2024 z pohledu závislé činnosti, která je součástí konsolidačního balíčku (sněmovní tisk 844) s navrhovanou účinností od 1.1.2024, a další novely např. ve vztahu k práci na dálku z pohledu daní (novela zákoníku práce, která mění i ZDP (zavedení paušální náhrady) ? zákon č. 281/2023 Sb.) a produktů spoření na stáří a předat veškeré informace k tiskopisům ve vztahu k závislé činnosti pro plátce daně.


Vzhledem k časovému rozsahu je možné, že některé části přednášky budou prezentovány ve zkratce.


Program:


Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023

 • zákonné lhůty-jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka ve vztahu k žádosti o roční zúčtování, lhůty pro výpočet daně a vrácení přeplatků na dani
 • kdy musí poplatník s příjmy ze závislé činnosti vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání, tzn. co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání, zvýšený limit pro podání DAP za 2023
 • povinnosti plátce daně ve vztahu k finančnímu úřadu včetně lhůt pro předložení daňových tvrzení
 • základní principy-kdy daň zálohovou a kdy srážkovou (přetrvávající chybovost), srážková daň po konci roku. Příjmy zúčtované v roce 2023 a nevyplacené do 31.1. 2024 ? jak postupovat (§ 5 odst. 4 ZDP)
 • jak postupovat po konci roku u ukrajinských zaměstnanců včetně jejich přechodného ubytování s rod. příslušníky v roce 2023 (legislativní úprava) a s tím spojené příp. opravy na dani podle § 38i ZDP
 • opravy podle § 38i ZDP celkový výklad včetně vzorového příkladu a vyplnění vyúčtování ? nutné znát pro chystaný projekt individualizace
 •  jednotlivé slevy na dani včetně dokladů
 • nezdanitelné části základu daně včetně dokladů
 • daňové zvýhodnění
 • aktuální výklady (včetně rozsudků) některých výše uvedených ustanovení zákona o daních z příjmů
 • tiskopisy: celkový přehled, aktualizace tiskopisů, upozornění na nové vzory tiskopisů


Aktuality

 • Minimální a průměrná mzda pro účely zdanění mezd a vypořádání daňové povinnosti po konci roku 2023 a pro rok 2024
 • Novela zákoníku práce (zákon č. 281/2023 Sb.) -náhrada nákladů při výkonu práce na dálku s dopadem do zákona o daních z příjmů (zavedení paušální náhrady)
 • Velká novela zákona o daních z příjmů s navrhovanou účinností od 1.1.2024 s dopadem do zdanění mezd (sněmovní tisk 844 -konsolidační balíček)

Navrhuje se : snížení rozhodného příjmu pro použití sazby 23% a dále zrušení či úprava úlev na dani z příjmů fyzických osob a daňových benefitů (např. týkající se nepeněžních plnění např. benefity v § 6 odst. 9 písm. d) s limitem) včetně úprav příspěvku na stravování -sjednocení všech forem stravování, použití služebního auta i pro soukromé účely -změny v procentní části, úprava u DPP, u kterých je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně, slevy na manžela-dítě do tří let věku, dále se navrhuje zrušení slevy za umístění dítěte, slevy na studenta (nový vzor prohlášení k dani pro rok 2024), členských příspěvků člena odborové organizace, úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, dále pak zrušení plátcových pokladen s účinností od 1.1.2024, změna u výčtu příjmů, které se uvádí v Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí a další úpravy týkající se daně z příjmů fyzických osob u poplatníků s příjmy ze závislé činnosti, atd.

Upozornění na další novelu zákona o daních z příjmů, která má dopad do zdanění mezd za rok 2024 (úprava produktů spoření na staří)

Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti, zejména upozornění na změny v některých tiskopisech a které vzory použít

Diskuze a odpovědi na dotazy


Program může být aktualizován dle stavu legislativního procesu.Lektorka: Jana Šmídová (nar. 1959), od roku 2003 do konce roku 2019 pracovala ve finanční správě (do roku 2003 pracovala na Ministerstvu financí). Do konce roku 2019 působila jako vrchní rada Generálního finančního ředitelství, metodik a zástupce Oddělení závislé činnosti Odboru daní z příjmů I, se specializací na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti. V současné době se věnuje přednáškové činnosti pro státní správu a odbornou veřejnost