ONLINE Opakování zákona o DPH


Webinář je určen pro naprosto každého, kdo s touto nejsložitější daní přichází do styku

Kalendář termínů

ONLINE (čtvrtek 8:30-13:30)


Ing. Vlasta Zachová Cena: 2000 Kč vč. DPH


Předběžný obsah:

  • Naprosté základy, jak se vůbec orientovat v DPH( co je MIMO?DPH, co je osvobozeno s nárokem, co bez nároku na odpočet DPH (dopady do nároku DPH na vstupu příp. koeficienty), sazby DPH, zrcadlení v zákoně o DPH, atd.)
  • Jaký je rozdíl mezi dodáním (pořízením) zboží, nebo služeb(zejména u zboží připomenutí 4 záplat ve vazbě na dodací podmínky) U služeb připomenutí, že není důležité kde, ale komu službu poskytujete (a jaké jsou výjimky), atd
  • Kdy se musí, a kdy ne přihlížet k platbám před DUZP (velmi časté chyby!!!)
  • Stručný tahák k některým zásadním problémům k DPH

           - Nájmy a DPH (včetně změn k 1.7.2023)

           - Nemovitosti a DPH (včetně změn k 1.7.2023)

           - Zrušení registrace k DPH a problémy s tím spojené, (které se nyní objevují)

  • Základní informace ke změnám k 1.1.2023, dále k 1.7.2023 (zejména pro stavební činnosti, opravy nemovitostí  proč budete nově potřebovat  od 1.7.2023 čestná prohlášení atd.)
  • Co nás čeká od 1. 1. 2024, co se připravuje dále v EU pro oblast DPH
  • Některé zajímavé judikáty k DPH
  • Další změny aktuální k datu konání semináře