ONLINE Zákoník práce prakticky a srozumitelně

ONLINE Zákoník práce prakticky a srozumitelně
ONLINE Zákoník práce prakticky a srozumitelně

Kalendář termínů

ONLINE (úterý 9.00-15.30)


Dana Blažková Cena: 2000 Kč vč. DPHZákoník práce prakticky (9 - 15,30 hod.)


Od ledna 2021 jsou
účinné už všechny texty tzv. velké novely zákoníku práce. Ať
má zaměstnavatel zaměstnanců pár nebo pár tisíc, musí
zvládnout povinnosti a práva, které mu zákoník práce ukládá
(a že povinností je mnohem víc!). Na našem semináři projdeme
kapitoly, které se hodí každému zaměstnavateli bez ohledu na
jeho velikost či obor činnosti.
Co nejpraktičtěji se budeme
věnovat jak "fousatým" pravidlům, u kterých
zaměstnavatelé stále chybují, tak pochopitelně budeme ještě
stále hodně hovořit o změnách vyplývajících z velké novely.
Obsahem semináře bude:


- vztah zákoníku
práce s občanským zákoníkem, smlouvy uzavřené adhezním
způsobem, zdánlivé právní jednání, principy uzavírání smluv


- vznik pracovního
poměru, pracovní smlouva, zkušební doba, pravidla pro pracovní
poměry na dobu určitou a výjimky z nich, informace o obsahu
pracovního poměru


- změny
pracovního poměru, pracovní cesta, převedení na jinou práci,
dočasné přidělení


- skončení
pracovního poměru - rozdíly mezi jednotlivými způsoby skončení
pracovního poměry, dohoda, výpověď, -ochrana před výpovědí,
vytýkací dopisy, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení
ve zkušební době, odstupné, příklady z judikatury


- dohody o
provedení práce a pracovní činnosti


- pracovní doba,
směnné režimy, odpočinky, přestávky, přesčasy, pohotovosti,
evidence pracovní doby, home office,         - sdílené pracovní místo


- překážky v
práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele v příkladech


- dovolená po
novele zákoníku práce od ledna 2021 vč. výpočtu nárok v
hodinách


- náhrada škody
ze strany zaměstnance, hmotná odpovědnost (manko), ztráta svěřené
věci, úmyslná škoda, nedbalost


- náhrada škody
ze strany zaměstnavatele


- vnitřní
předpisy, pracovní řád


- osobní údaje,
osobní spisy, potvrzení o zaměstnání


- doručování
písemností po novele ZP


Materiály zašleme účastníkům 2 dny před konáním semináře

Lektorka: Dana Blažková