ONLINE Mzdová účtárna na začátku léta 2024

Objednávka semináře

Přihláška na seminář VS 160524
ONLINE Mzdová účtárna na začátku léta 2024
který se koná 16.5.2024, 8:30-13:00 hodin
Místo konání: ONLINE
Na který se přihlašuje

Firma / fyz. osoba:
Daňová adresa a kontakt:
Počet přihlašovaných účastníků
Potřebuji vystavit a e-mailem zaslat Potvrzení o účasti na semináři/webináři. (Bude vám zasláno po prokazatelném absolvování akce v pdf souboru na e-mail uvedený v Přihlášce.)

Účastnický POPLATEK ve výši 2200,- / osobu vč. DPH uhradím
bankovním převodem nejdéle 10 dní před konáním akce (pokyny též obdržíte po odeslání přihlášky, č.ú. 245118090/0300, variabilní symbol 160524)
platbou na základě faktury se splatností, o kterou tímto žádám, zaslat na můj e-mail uvedený v přihlášce (zavazuji se hlídat si termín splatnosti)
platbou na základě zálohové faktury, o kterou tímto žádám, zaslat na můj e-mail uvedený v přihlášce (zavazuji se hlídat si termín splatnosti a po úhradě obdržím stejným způsobem zúčtovací fakturu)
uhradím v hotovosti na místě (platí pouze pro prezenční seminář)

Potřebuji uvést do zálohové/zúčtovací faktury/daňového dokladu o úhradě
příjmení účastníka/ů
číslo naší interní objednávky (číslo objednávky uvedu do Poznámky, případně sdělím, že oznámím později e-mailem)

SLEVA
Požaduji poskytnutí slevy za přivedení nového klienta. (Bude vám poskytnuta ve výši 25%, pokud nám přijde přihláška od tohoto nového klienta. Poté vyčkejte na pokyn k úhradě snížené částky - zašleme po obdržení platby od tohoto nového klienta.)


Po vyplnění a odeslání této Přihlášky vám bude automaticky vygenerován a zaslán potvrzovací e-mail s veškerými potřebnými informacemi k semináři/webináři a pokyny k jeho úhradě. Uschovejte si jej prosím tedy pro Vaše pozdější potřeby.

  Souhlasíme s níže uvedenými podmínkami* účasti na semináři a dále bereme na vědomí, že naše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, zaměstnavatel, email, telefon) jsou zpracovávány za účelem zasílání obchodních nabídek souvisejících s činnostmi společnosti PragoREAL. Společnost tyto údaje nikam nepředává, v případě nespokojenosti máme právo vznést námitku proti tomuto zpracování a případně se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
* Smluvní podmínky a organizační informace k seminářům/webinářům (dále jen akcím):

1. Přihlášky k účasti:
Vždy je nutno před účastí na akci vyplnit a odeslat Přihlášku na webu www.pragoreal.cz. Smluvní vztah vzniká odesláním vyplněné přihlášky a uhrazením účastnického poplatku. Závazná přihláška bude považována za souhlas s podmínkami, organizací a cenou účastnického poplatku za akci.
Došlé přihlášky osobně postupně evidujeme, ale již nepotvrzujeme – po odeslání Přihlášky vám přijde automaticky vygenerovaný e-mail s veškerými potřebnými pokyny pro účast a platbu. Pokud nepřijde, chybně jste vyplnili svou e-mailovou adresu – vaše přihláška se nám sice zobrazí, ale vám potvrzení nebude automaticky odesláno. Pouze pokud si špatné e-mailové adresy všimneme, potvrdíme obratem osobně (e-mailem).

2. Úhrada účasti na akci a potvrzení o úhradě:
Společnost PRAGOREAL vzdělávání s.r.o. je plátcem DPH. Daňový doklad vyhotovíme na základě řádně vyplněné závazné přihlášky.
a) Úhrada bankovním převodem - PREFERUJEME:
b) Úhrada zálohovou fakturou: Požádat o ni můžete nejpozději 14 dní před konáním akce. Hlídejte si prosím termín splatnosti. Po přijetí platby Vám bude vystavena zúčtovací faktura a zaslána v nejkratším možném termínu (v pdf souboru… viz bod 2. a)).
c) Úhrada v hotovosti na místě - při registraci účastníků (ideálně 30min před začátkem akce), bude vystaven paragon.

3. Stornovací podmínky:
Zrušením své účasti těsně před konáním akce nebo dokonce nedostavením se bez omluvy nám vznikají u prezenčních seminářů zbytečné náklady v podobě tisku materiálů, zajištění občerstvení, … U seminářů s předpokládaným nízkým počtem účastníků může dojít i k nesplnění limitu minimálního počtu účastníků. Uvítáme, pokud tyto skutečnosti budete respektovat a svou neúčast (i jen snížení počtu účastníků) nám včas oznámíte.
Účast je možno zrušit ideálně telefonicky (aspoň SMS)/e-mailem nebo je možno vyslat náhradníka. Pokud již máte seminář hrazený bankovním převodem/zálohovou fakturou, ale svou neúčast nám oznámíte později než 5 dnů před konáním prezenčního semináře nebo až po obdržení materiálů od lektora e-mailem v případě webináře, účastnický poplatek nevracíme – děkujeme za pochopení.

4. Zahájení akce:
U prezenčního semináře probíhá registrace účastníků již od 30 minut před zahájením semináře, prosíme účastníky o brzký příchod, aby byla zajištěna plynulost registrace. U webináře prosíme o vstup do vysílání cca 15min před zahájením a vypnutí mikrofonu (kamera může zůstat zapnutá – lektoři to velice ocení).

5. Zrušení semináře a ukončení příjmu přihlášek
Pokud dojde ke zrušení akce, účastníci budou neprodleně informováni na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce a požádáni o potvrzení přijetí této zprávy z jejich strany (pokud k tomuto nedojde, pracovníci PragoREALu se jej pokusí kontaktovat i telefonicky/SMS). Došlé platby budou postupně navráceny nebo po souhlasu klienta ponechány pro úhradu příští klientem požadované akce.
Důvodem zrušení akce může být např. nečekané zrušení spolupráce ze strany lektora (nemoc) a nenalezení jeho adekvátní náhrady, dále nenaplnění limitního počtu účastníků. Taková akce bude na webu ponechána do uplynutí plánovaného termínu a značena nápisem ZRUŠENO.
Pokud již nebude možno se na prezenční seminář přihlásit z kapacitních důvodů rezervovaného sálu (a nerealizovatelného přesunu do větších prostor), označíme nápisem OBSAZENO. U webinářů v tuto chvíli není kapacita omezena.