Evropská směrnice o předvídatelných pracovních podmínkách a jak na ní podle Zákoníku práce

Objednávka semináře

Přihláška na seminář VS 190822
Evropská směrnice o předvídatelných pracovních podmínkách a jak na ní podle Zákoníku práce
který se koná 19.8.2022, 8:30-10:00 hodin
Místo konání: ONLINE
Na který se přihlašuje

Firma / fyz. osoba:
Daňová adresa a kontakt:
Počet přihlašovaných účastníků        


  Souhlasíme s níže uvedenými podmínkami* účasti na semináři.

Beru na vědomí, že jsou zpracovávány naše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, zaměstnavatel, email, telefon) za účelem zasílání obchodních nabídek souvisejících s naší předchozí účastí na seminářích pořádaných společností PragoREAL. Společnost tyto údaje nikam nepředává, v případě nespokojenosti mám právo vznést námitku proti tomuto zpracování a případně se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účastnický POPLATEK ve výši 400,- / osobu vč. DPH
uhradím v hotovosti na místě (a dostavíme se na seminář s dostatečným předstihem)
uhradím bankovním převodem 
tuto variantu PragoREAL preferuje - na č.ú. 245 118 090/0300, variabilní symbol 190822.

NOVINKA - PROSBA - do poznámky příkazu prosím uveďte IČO, poslouží nám k okamžité identifikaci platby. Částku uhraďte co nejdříve, obratem zašleme daňový doklad o zaplacení.

SLEVA - účastnický poplatek Vám bude snížen, pokud přivedete nového klienta. K úhradě částky budete námi vyzváni – poté, co přijmeme platbu od tohoto nového klienta.

NOVINKA - v potvrzovacím e-mailu, který Vám je po odeslání této Přihlášky automaticky vygenerován a zaslán, budou uvedené VEŠKERÉ potřebné informace o semináři a jeho úhradě – prosím, e-mail si uschovejte pro Vaše pozdější potřeby.

Do POZNÁMKY prosím uveďte, co VY požadujete (zaslat zálohovou fakturu, vystavit potvrzení o účasti na semináři – oboje činíme pouze na vyžádání, …) nebo bychom se MY měli dozvědět (nová adresa firmy, …žádáte slevu díky přivedení nového klienta – uveďte kterého?, … jste nový klient, který byl přiveden naším stávajícím klientem, kterému tímto poskytneme slevu, ...kdy plánujete provést platbu – případně že budete platit méně jak 10 dní před termínem semináře, …).
* Smluvní podmínky a organizační informace:

1. Přihlášky k účasti na semináři:
Vyplněné přihlášky zašlete přímo z této webové stránky www.pragoreal.cz, a to i v případě platby v hotovosti na místě. Ale lze zaslat i poštou či e-mailem. Smluvní vztah vzniká odesláním vyplněné přihlášky a uhrazením účastnického poplatku. Závazná přihláška bude považována za souhlas s podmínkami a organizací semináře a cenou účastnického poplatku za seminář. Proto je důležité vždy zaslat řádně vyplněnou přihlášku.
Došlé přihlášky osobně nepotvrzujeme - přijde Vám automaticky vygenerovaný e-mail. Pokud nepřijde, chybně jste vyplnili svou e-mailovou adresu – Vaše přihláška se nám sice zobrazí, ale Vám potvrzení nebude automaticky odesláno. Pouze pokud si špatné e-mailové adresy všimneme, potvrdíme osobně.

2. Úhrada semináře a potvrzení o úhradě
Společnost PRAGOREAL vzdělávání, s.r.o., je plátcem DPH. Daňový doklad vyhotovíme na základě řádně vyplněné závazné přihlášky.
a) Úhrada bankovním převodem - PREFERUJEME:
Průběžně Vám budeme zasílat připomínku platby, pokud sami neoznámíte, kdy platbu zašlete.
Úhradu proveďte ideálně nejpozději 10 dnů před termínem konání semináře. A to převodním příkazem na číslo účtu 245 118 090/0300 (ČSOB a.s. – Poštovní spořitelna) pod variabilním symbolem odpovídajícím datu konání semináře ve formátu DDMMYY. Do přihlášky uveďte číslo účtu, z kterého nám platbu zašlete. Po přijetí platby Vám bude vystavena faktura a bez prodlení zaslána (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce, originál naskenovaný do pdf).
b) Úhrada v hotovosti na místě při registraci účastníků - bude vystaven paragon, proto Vás prosíme přijít alespoň 30 min před začátkem konání semináře.

3. Stornovací podmínky:
Zrušením své účasti těsně před konáním semináře nebo dokonce nedostavením se bez omluvy nám vznikají zbytečné náklady v podobě tisku materiálů, zajištění občerstvení, … A u menších seminářů může dojít i k nesplnění limitu minimálního počtu účastníků. Uvítáme, pokud tyto skutečnosti budete respektovat a svou neúčast (i jen snížení počtu účastníků) nám včas oznámíte.
Účast je možno zrušit písemně/telefonicky nebo je možno vyslat náhradníka. Pokud již máte seminář hrazený bankovním převodem, ale svou neúčast nám oznámíte později než 5 dnů před zahájením semináře, účastnický poplatek nevracíme.

4. Zahájení semináře – doba registrace:
Prezentace účastníků probíhá 30 minut před oficiálním zahájením semináře, prosíme účastníky o dodržení tohoto předstihu.

5. Zrušení semináře a ukončení příjmu přihlášek
Pokud dojde ke zrušení semináře, účastníci budou neprodleně informováni na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce s žádostí o potvrzení přijetí této zprávy z jejich strany (pokud k tomuto nedojde, pracovníci PragoREALu se jej pokusí kontaktovat i telefonicky).
Důvodem zrušení semináře může být nečekané zrušení spolupráce ze strany lektora a nenalezení jeho adekvátní náhrady, dále nenaplnění limitního počtu účastníků (min. 20 osob).

Pokud již nebude možno se na seminář přihlásit (označíme textem OBSAZENO), znamená to, že došlo k překročení maximálního možného počtu účastníků, který je dán kapacitou rezervovaného sálu (a ani se nepodařilo zajistit větší prostory).“