ONLINE Cestovní náhrady v roce 2024

ONLINE Cestovní náhrady v roce 2024

Kalendář termínů


Cestovní náhrady v roce 2024

 • Určení podmínek pracovní cesty
 • Pravidelní pracoviště
 • Náhrady podle aktuálního znění právních předpisů - u tuzemskách pracovních cest, u zahraničních pracovních cest.
 • použití vozidla
 • Cestovní náhrady při pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Právní vymezení problematiky cestovních náhrad.
 • Základní ustanovení zákoníku práce týkající se cestovních náhrad.
 • Vyúčtování pracovních cest
 • Příklady na osvobozené stravování poskytované zaměstnavatelem na stravné v roce 2024
 • Cestovní náhrady zaměstnancům
 • Cestovní náhrady SVČ
Zajímavé rozsudky z oblasti cestovních náhrad
Nejčastější chyby při uplatňování cestovních náhrad
odpovědi na dotazy

Lektorka: Ing. Iva Rindová je zkušební komisařkou Komory daňových poradců, dlouhodobě se profesně věnuje mzdové oblasti a zdaňování příjmů ze závislé činnosti. Tuto problematiku také řadu let přednáší, je  pravidelnou autorkou článků pro mzdové účetní.