ONLINE Cestovní náhrady v roce 2023

ONLINE Cestovní náhrady v roce 2023

Kalendář termínů

ONLINE (pondělí 9:00-13:00)


Ing. Iva Rindová Cena: 2000 Kč vč. DPH


Cestovní náhrady v roce 2023

  • Cestovní náhrady podle aktuálního znění právních předpisů
  • Právní vymezení problematiky cestovních náhrad.
  • Základní ustanovení zákoníku práce týkající se cestovních náhrad.
  • Základní ustanovení daně z příjmů fyzických osob týkající se cestovních náhrad.
  • Kdy se jedná o pracovní cestu.
  • Sjednání pravidelného pracoviště.
  • Typy cestovních náhrad.
  • Podmínky pracovní cesty.
  • Zahraniční a tuzemské pracovní cesty.
  • Zaměstnanci vyslaní v rámci poskytování služeb

Příklady - výpočet stravného při pracovní cestě v tuzemsku včetně krácení při poskytnutí bezplatného jídla.

Stravné, peněžitý stravenkový paušál, stravenky

Náhrady jízdních výdajů u zaměstnanců i podnikatelů. Včetně možnosti uplatnit paušální výdaj na PHM. Elektromobilita ? problémy roku 2022.

Rozdíly u poskytování cestovních náhrad v pracovním poměru a při pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti).

Náhrady při přeložení a přijetí zaměstnance.
Vedlejší výdaje pracovní cesty.
Paušalizace cestovních náhrad.
Stravné při pracovní cestě v zahraničí s příklady ? možnost jeho snížení
Pojištění léčebných výloh v zahraničí.
Pracovní doba při pracovních cestách.
Neplatný právní úkon - zaměstnanec.
Odvolání z dovolené.
Vazba na zákoník práce.
?Knihy jízd?.
Kurzy pro přepočet měn při vyúčtování, lhůty, kurzové rozdíly
Rozdíly mezi cestovními výdaji u zaměstnanců a fyzických osob podnikatelů (SVČ).

Zajímavé rozsudky z oblasti cestovních náhrad
Nejčastější chyby při uplatňování cestovních náhrad

Lektorka: Ing. Iva Rindová je zkušební komisařkou Komory daňových poradců, dlouhodobě se profesně věnuje mzdové oblasti a zdaňování příjmů ze závislé činnosti. Tuto problematiku také řadu let přednáší, je  pravidelnou autorkou článků pro mzdové účetní.