ONLINE Změny v DPH v roce 2021 a novinky 2022

ONLINE Změny v DPH v roce 2021 a novinky 2022

Kalendář termínů

ONLINE (pátek 9:00-13:00)


Ing. Jitka Fajmonová Cena: 1800 Kč vč. DPH

ONLINE (úterý 9:00-13:00)


Ing. Jitka Fajmonová Cena: 1800 Kč vč. DPH


Důsledky změn v DPH v roce 2021 a novinky 2022


Obsah semináře:

 - Mimořádná prominutí DPH


  -
respirátory, energie, plyn


  Standartní
změny v DPH


 - zvláštní
režim pro cestovní službu (§ 89) - změny od 1. ledna 2022
(zrušení globální marže), daň také z přijatých úplat,
výpočet přirážky


 - Brexit,
obchodování s Velkou Británií a Severním Irskem, poskytování
služby


 - nájem
nemovité věci, úprava odpočtu daně na konci roku 2021


 - oprava
základu daně u nedobytné pohledávky - zrušení povinnosti
dlužníka být plátcem


 - nová
povinnost dlužníka při zrušení registrace plátce snížit
uplatněný odpočet daně za všech zdanitelná plnění, která
neuhradil


 - Zvláštní
režim jednoho správního místa:


 - výrazné rozšíření na poskytování veškerých přeshraničních
B2C služeb příjemcům v EU


 - prodej zboží na dálku


 - nový
režim - pro prodej dovezeného zboží na dálku (dovozní režim)


 - obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní


 - zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty § 109c ZDPH


 - Drobnosti z
praktického života


 - trojstranný obchod


 - ustanovení § 11/2 ZDPH


 - dodání zboží v režimu skladu ? COS


 - VAT
ID odběratele z JČS


 - krácený nárok na odpočet
Diskuze


Lektorka: Ing. Jitka Fajmonová
Každý účastník obdrží pomůcku k semináři zpracovanou lektorkou semináře.