Změny ve zdaňování mezd v roce 2021 a 2022-Katarína Dobešová

Změny ve zdaňování mezd v roce 2021 a 2022- Katarína Dobešová
Aktuální novinky ve zdaňování mezd zaměstnanců v roce 2021 a 2022

Kalendář termínů

Benešov (pondělí 9:00-14:00)


Katarína Dobešová Cena: 1800 Kč vč. DPH

ONLINE (úterý 9:00-14:00)


Katarína Dobešová Cena: 1800 Kč vč. DPH

Poděbrady (pátek 9:00-14:00)


Katarína Dobešová Cena: 1800 Kč vč. DPH

Mladá Boleslav (pondělí 9:00-14:00)


Katarína Dobešová Cena: 1800 Kč vč. DPH

ONLINE (úterý 9:00-14:00)


Katarína Dobešová Cena: 1800 Kč vč. DPH


cílem semináře je: poskytnout hlavní informace o změnách a novinkách ve zdaňování mezd v roce 2021 a 2022 a o všech aktualitách v této oblasti.

obsah semináře:

1.Novinky ve zdaňování mezd v letošním roce (zrušení superhrubé
mzdy, zvýšení slevy na poplatníka, zrušení stropu pro výplatu
daňového bonusu, stravenkový paušál v podnikatelské sféře, u
jednatelů a členů zastupitelstva USC, v tzv. státní sféře, v
době homeofficu a jiné), zvýšení daňového zvýhodnění a
očekáváné změny pro další zdaňovací období (úprava péče
o děti předškolního věku a jiné).

2. Změny při
odpočtu úroků z úvěrů na financování bytových potřeb od
roku 2021 /příprava na RZZ.


3. Povinnosti
českého zaměstnavatele při zaměstnávání daňových
nerezidentů.


4. Aktuality:
prominutí sankcí při zpětném přiznání ID pro invaliditu 3
stupně zletilému studujícímu dítěti, na něž poplatník
uplatňuje daňové zvýhodnění, daňový režim odměn členů
volebních orgánů, vypořádání přeplatku na dani při vrácení
již zdaněné mzdy zaměstnancem atd.


5. COVID 19 a daňové
souvislosti u zaměstnanců (testování, očkování), vstupní
lékařské prohlídky, výpis z lékařské dokumentace v rámci
pracovnělékařské péče, zrušené zájezdy, sociální výpomoci
poskytnuté zaměstnanci postiženému coronavirem, home-office v
době coronaviru, dočasné přidělení zaměstnance k jinému
zaměstnavateli z důvodu nedostatku práce, atd.


6. Zajímavé a
důležité judikáty


7. Vybraná
problematika v oblasti zaměstnaneckých výhod a řešené problémy
(dary a dárky zaměstnancům, sociální výpomoci, doprava do
zaměstnání, penzijní a životní pojištění atd.).


8. Informace k
daňovým tiskopisům.


9. Vybrané změny v
oblasti správy daně.


10. Diskuze,
zodpovězení dotazů účastníků.Každý účastník dostane materiál, při online verzi v elektronické podobě

Lektorka: Katarína Dobešová, specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závisle činnosti a skvělá lektorka