Změny ve zdaňování mezd v roce 2021 a 2022-Katarína Dobešová

Změny ve zdaňování mezd v roce 2021 a 2022- Katarína Dobešová
Aktuální novinky ve zdaňování mezd zaměstnanců v roce 2021 a 2022

Kalendář termínů

ONLINE (čtvrtek 9:00-14:30)


Katarína Dobešová Cena: 1800 Kč vč. DPH

ZRUŠENO Benešov (pondělí 9:00-14:00)


Katarína Dobešová Cena: 1800 Kč vč. DPH

ONLINE (úterý 9:00-14:00)


Katarína Dobešová Cena: 1800 Kč vč. DPH

ZRUŠENO Poděbrady (pátek 9:00-14:00)


Katarína Dobešová Cena: 1800 Kč vč. DPH

ZRUŠENO Mladá Boleslav (pondělí 9:00-14:00)


Katarína Dobešová Cena: 1800 Kč vč. DPH

ONLINE (úterý 9:00-14:00)


Katarína Dobešová Cena: 1800 Kč vč. DPH


cílem semináře je: poskytnout hlavní informace o změnách a novinkách ve zdaňování mezd v roce 2021 a 2022 a o všech aktualitách v této oblasti.

obsah semináře:

- Novely
zákona o daních z příjmů v roce 2021 a pro rok 2022
(zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě a na třetí a
každé další dítě - zpětně za rok 2021 v rámci ročního
zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, zrušení limitu pro
výplatu měsíčního daňového bonusu, zvýšení základní
slevy na poplatníka, nová sleva za zastavenou exekuci atd.).


 - Zvýšení
minimální mzdy a průměrné mzdy pro rok 2022 a daňové dopady na
výběr daně s příklady.


 - Systém
zdaňování mezd v roce 2022.


 - Příspěvek
na stravování (stravenkový paušál) po novele.


 - Příprava
na roční zúčtování záloh: detailně odečet úroků z úvěrů
na bydlení v rámci ročního zúčtování záloh včetně
změn přijatých pro rok 2021
.


 - Oznamovací
povinnost o příjmech daňových nerezidentů ze zdrojů v ČR
zdaněných srážkovou daní plynoucích do zahraničí podle §
38da ZDP.


 - COVID 19 a
tornádo (sociální výpomoci, dary, testování, roušky, Covid-19
jako nemoc z povolání, náhrady u home-officu, problematika
slevy na manželku a započitatelné příjmy při RZZ, vratky ze
zrušených zájezdů, a jiné).


 - Odměny
členů volebních komisí.


 - Daňové
zvýhodnění a soustavná příprava na budoucí povolání (děti
svěřené soudně do střídavé nebo společné péče obou rodičů,
dovršení věku 26 let první den v měsíci, opravná
maturitní zkouška v září a jiné).


 - Výklad k
vybraným zaměstnaneckým benefitům (určitě zmíníme dary a
dárky k Vánocům a přechodné ubytování).


 - Zajímavé
judikáty a příspěvky KV KDP ve vztahu k závislé činnosti.


 - Informace ke
změnám v daňových tiskopisech (přehled, co se změnilo a nové
vzory).
Každý účastník dostane materiál, při online verzi v elektronické podobě

Lektorka: Katarína Dobešová, specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závisle činnosti a skvělá lektorka