ONLINE Změny ve zdaňování mezd v roce 2020 a 2021-Katarína Dobešová

ONLINE Změny ve zdaňování mezd v roce 2020 a 2021- Katarína Dobešová
Aktuální novinky ve zdaňování mezd zaměstnanců v roce 2020 a 2021

Kalendář termínů

ONLINE (středa 9:00-13:00)


Katarína Dobešová Cena: 1600 Kč vč. DPH

ZRUŠENO Mělník (čtvrtek 9:00-13:00)


Katarína Dobešová Cena: 1600 Kč vč. DPH

ONLINE (středa 9:00-13:00)


Katarína Dobešová Cena: 1600 Kč vč. DPH

ZRUŠENO Hradec Králové (čtvrtek 9:00-13:00)


Katarína Dobešová Cena: 1600 Kč vč. DPH

ONLINE (pátek 9:00-13:00)


Katarína Dobešová Cena: 1600 Kč vč. DPH

ONLINE (středa 9:00-13:00)


Katarína Dobešová Cena: 1600 Kč vč. DPH


PLATBY MOŽNO ZASÍLAT, SEMINÁŘ SE USKUTEČNÍ ONLINE

cílem semináře je: poskytnout hlavní informace o změnách a novinkách ve zdaňování mezd v roce 2020 a 2021 a o všech aktualitách v této oblasti.

obsah semináře:

- Změny/připravované změny ve zdaňování mezd pro rok
2021:


- Zákon č.
386/2020 Sb. (komplexní úprava daňového režimu příjmů z
prodeje nemovitých věcí a změny při uplatnění úroků z úvěrů
na financování bytových potřeb).


-Sněmovní
tisk č. 910 - tzv. daňový balíček pro rok 2021 (podoba peněžního
příspěvku na stravování, změna oznamovací povinnosti v § 38da
ZDP a ?snad? i zrušení superhrubé mzdy a zavedení progresivní
sazby daně pro FO).


-Sněmovní
tisk č. 861 - novela zákona o dětské skupině (přejmenování
dětské skupiny na jesle).


- Nařízení
vlády č. 381/2020 Sb. (zvýšení průměrné mzdy pro rok 2021).


-Vyhláška
MF o povinných vzorech daňových tiskopisů.


-Některá
opatření související s Covid 19 (Ochranná lhůta pro
opožděné podání VDA DPZ, VDA DPS a DAP za rok 2019, opožděné
provedení RZZ za rok 2019, kompenzační bonus pro ?dohodáře).


-Generální
pardon pro prominutí úroků z prodlení u zaměstnanců s
formulářem A1 platným se zpětnou účinností v r. 2019 a 2020.


-Metodický
pokyn GFŘ D-45 k prominutí příslušenství daně.


- Aktuality
v roce 2020: Náhrady za vzniklou ujmu při uložení pracovní
povinnosti podle krizového zákona, roušky na pracovišti, zrušené
zájezdy cestovními kancelářemi poskytnuté z FKSP nebo ze
sociálních fondů, sociální výpomoci poskytnuté zaměstnanci
postiženému coronavirem, home-office v době coronaviru, dočasné
přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli z důvodu
nedostatku práce, testování na Covid 19 uhrazené zaměstnavatelem.


-Novela
školského zákona (vzdělávání distančním způsobem).


-Zvláštní
režim vzdělávání na VŠ a posuzování doby takového studia
pro účely dalších zákonů v roce 2020.


-Doplatek na
zdravotního pojištění do min. vyměř.základu při překážkách
v práci na straně organizace při výpočtu superhrubé.


-Rezidenti
Velké Británie v přechodném období (do 31.12.2020).


-GDPR a
výsledky jednání k této problematice na KVKDP
(Přísp.564/09.09.20).


-Odchodné u
strážniků obecní policie od roku 2021.


-Vrácení
již zdaněné mzdy zaměstnancem za uplynulá ZO a vypořádání
přeplatku na dani.


-Odměny
členů volebních orgánů, zapisovatelů komisí pro hlasování a
členů sčítacích komisí (zákon č. 350/2020 Sb.).


-Benefit
versus naturální mzda.


-Odstupné
posunuté v čase u bývalého jednatele společnosti.


-K daňovému
zvýhodnění (děti svěřené soudem od střídavé nebo společné
péče obou rodičů a zletilé dítě, které uzavřelo sňatek),


-Zajímavé
judikáty


-K novele
vyhlášky FKSP od roku 2020


-Dary
k Vánocům


-Aktuálně
k závěrům KV KDP a vybraným judikátům


-První
informace k daňovým tiskopisů, dotazy posluchačů a diskuzeKaždý účastník dostane materiál, tentokrát v elektronické podobě

Lektorka: Katarína Dobešová, specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závisle činnosti a skvělá lektorka