ONLINE Dovolená, pracovní doba a překážky v práci prakticky

ONLINE
ONLINE
Dovolená, pracovní doba a překážky v práci prakticky

Kalendář termínů

ONLINE (čtvrtek 9:00-15:00)


Dana Blažková Cena: 2000 Kč vč. DPHDovolená, pracovní doba a překážky v práci prakticky


Pracovní doba patří
mezi nejčastější téma kontrol ze strany inspekce práce. Přitom
sladit požadavky zákona s nároky zaměstnavatele nemusí být vždy
snadné. Co se týče překážek v práci, zaměstnanci se často
domnívají, že je zaměstnavatel musí z práce uvolnit vždy, když
si to přejí. Což pochopitelně není pravda. A samostatné téma
tvoří dovolená, která od roku 2021 prodělala "velký
třesk". Změny ve výpočtu dovolené tak dopadnou na všechny
zaměstnance v pracovních poměrech. Cílem našeho semináře je,
abyste zvládli změny, stejně jako evergreeny, kde se
zaměstnavatelé stále dopouštějí chyb a také si dovedli
představit, co by Vás asi tak čekalo při kontrole z inspekce
práce. Všemi tématy Vás provedeme prostřednictvím příkladů z
praxe.


Dovolená po
novele ZP od ledna 2021 - vznik nároku na dovolenou, výpočet
dovolené v hodinách a po odpracovaných týdnech (ve
dvaapadesátinách), co se počítá jako odpracovaná doba pro
dovolenou, plánování, určování, čerpání a krácení
dovolené, možnost čerpání dovolené ve státní svátek,
minimální délka dovolené, omezené možnosti převádění
dovolené a převádění na žádost zaměstnance, dodatková
dovolená aj.

pracovní doba -
směnné režimy, nerovnoměrné rozvržení, pružná pracovní
doba, konto pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovost,
přestávky v práci, odpočinky mezi směnami a v rámci týdne,
home office, sdílené pracovní místo, evidence pracovní doby aj.


Překážky v
práci na straně zaměstnance - důležité osobní překážky,
překážky z důvodu obecného zájmu, změny u volna z důvodu
poskytování dlouhodobé péče a volno při akcích pro děti a
mládež, zaměření na překážky, které činí v praxi problémy
jako jsou např. návštěvy lékařů v pracovní době, překážky
v návaznosti na nemocenské pojištění - mateřská, rodičovská,
otcovská dovolená aj.


Překážky na
straně zaměstnavatele - prostoj, živel, částečná
nezaměstnanost, překážka na pracovní cestě a jiné překážky,
kdy se uplatní, jak se vyhlašují, účast odborové organizace při
jednání o výši náhrad mzdy/platu u překážek aj.


Materiály součástí školení


Lektorka: Dana Blažková