ONLINE Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění 2020 a aktuality pro plátce daně

ONLINE Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění 2020 a aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti
Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2020 a aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti pro rok 2021 včetně tiskopisů pro plátce daně

Kalendář termínů

ONLINE předtím Poděbrady (pátek 9:00-14:00)


Jana Šmídová Cena: 1600 Kč vč. DPHRoční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za
rok 2020 a aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti včetně
tiskopisů pro plátce daně


Lektor Jana ŠMÍDOVÁ (nar.1959) od roku 2003 do konce roku 2019 pracovala ve finanční správě (od roku 2003 pracovala na ministerstvu financí). Do konce roku 2019 působila jako vrchní rada Generálního finančního ředitelství. Metodik a zástupce oddělení závislé činnosti Odboru daní z příjmů, se specializací na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti. V současné době se věnuje přednáškové činnosti pro státní správu a odbornou veřejnost.
Určeno pro: mzdové účetní a firmy se zaměřením na mzdový
softwareCíl: seznámit účastníky se správným
zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to zejména ve
vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za
rok 2020, dále povinnostmi plátců daně (i ve vztahu k finančním
úřadům) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok
2020. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi
novinkami, zejména ve vztahu k legislativním změnám pro zdanění
mezd v roce 2021 a předat veškeré informace k tiskopisům ve
vztahu k závislé činnosti pro plátce daně. Vzhledem k časovému
rozsahu je možné, že některé části přednášky budou
prezentovány ve zkratce, avšak účastníci semináře obdrží
kompletní materiál přednášky.Program
semináře:
Roční zúčtování záloh a daňového
zvýhodnění za rok 2020

- zákonné lhůty - jak pro plátce
daně, tak i pro poplatníka ve vztahu k žádosti o roční
zúčtování, výpočet daně včetně vrácení přeplatků na dani
- základní
principy - kdy daň zálohovou a kdy srážkovou, srážková daň po
konci roku. Kdy musí poplatník vypořádat daňovou povinnost
prostřednictvím daňového přiznání, tzn. co, jak a kdy zdanit v
rámci daňového přiznání ? vzorový příklad vyplnění DAP
při nedodržení podmínek životního pojištění s příspěvkem
zaměstnavatele- povinnosti plátce daně ve vztahu k
finančnímu úřadu včetně lhůt pro předložení daňových
tvrzení

- aktualizace tiskopisů, jak správně vyplnit vyúčtování
a jeho přílohy ? přetrvávající chybovost a upozornění na
problematická místa ( např. jak postupovat a jak aplikovat
generální pardon na prominutí úroků v souvislosti s pozdě
přiznanou A1), kdo patří do vykazovaných zaměstnanců na Příloze
č. 1 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti s
názvem Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2020 a zejména na Přílohu
č. 2

- Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových
listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona

 - jak
správně vyplnit tiskopis a které z těchto příjmů patří na
Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podávané dle §
38da zákona o daních z příjmů, apod.
- potvrzení
o zdanitelných příjmech a správnost údajů na těchto
potvrzeních (i elektronicky)

- jaké příjmy patří na
potvrzení, nejčastější chybovost
- opravy na
dani podle § 38i zákona o daních z příjmů, a to i ve vztahu k
základu daně podle § 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů -
zpětně přiznané povinné zahraniční pojistné, které zvyšuje
základ daně, co s úrokem?


- jak využít
Pokyn GFŘ D-45 k promíjení příslušenství daně- slevy na dani včetně dokladů


- nezdanitelné
části základu daně včetně dokladů


- daňové
zvýhodnění se zaměřením na soustavnou přípravu na budoucí
povolání a správnou aplikaci pro jednotlivé situace, včetně
střídavé péče, jak má být vyplněné prohlášení k dani
pro jednotlivé situace a jak doložit - školkovné
za 2020 (nárok, jeho výše, povinné náležitosti
potvrzení)Aktuality

 - nejdůležitější
legislativní změny pro zaměstnavatele ve zdaňování příjmů ze
závislé činnosti pro rok 2021 (např. způsob zdanění mezd
v roce 2021, stravenkový paušál, změna u oznamovací
povinnosti dle § 38da zákona o daních z příjmů, změna u
uplatnění úroků z úvěru) a další aktuální výklady


- příspěvek
KVKDP ve vztahu k GDPR - Oprávnění zaměstnavatele uchovávat
kopie písemností pro účely zákona o daních z příjmů
diskuze a
odpovědi na dotazy
Program může být aktualizován dle
stavu legislativního procesu.