Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění 2021 a aktuality pro plátce daně - Jana Šmídová

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění 2021 a aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti
Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2021 a aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti pro rok 2022 včetně tiskopisů pro plátce daně

Kalendář termínů

ONLINE (středa 9:00-14:00)


Jana Šmídová Cena: 1800 Kč vč. DPH

Poděbrady (pátek 9:00-14:00)


Jana Šmídová Cena: 1800 Kč vč. DPHRoční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za
rok 2021 a aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti včetně
tiskopisů pro plátce daně


Lektor Jana ŠMÍDOVÁ (nar.1959) od roku 2003 do konce roku 2019 pracovala ve finanční správě (od roku 2003 pracovala na ministerstvu financí). Do konce roku 2019 působila jako vrchní rada Generálního finančního ředitelství. Metodik a zástupce oddělení závislé činnosti Odboru daní z příjmů, se specializací na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti. V současné době se věnuje přednáškové činnosti pro státní správu a odbornou veřejnost.
Určeno pro: mzdové účetní a firmy se zaměřením na mzdový
softwareCíl: seznámit účastníky se správným
zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to zejména ve
vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za
rok 2021, dále povinnostmi plátců daně (i ve vztahu k finančním
úřadům) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok
2021. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi
novinkami, zejména ve vztahu k legislativním změnám pro zdanění
mezd v roce 2022 a předat veškeré informace k tiskopisům ve
vztahu k závislé činnosti pro plátce daně. Vzhledem k časovému
rozsahu je možné, že některé části přednášky budou
prezentovány ve zkratce, avšak účastníci semináře obdrží
kompletní materiál přednášky.Program
semináře:Roční
zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 2021
- zákonné
lhůty

- jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka ve vztahu k žádosti
o roční zúčtování, lhůty pro výpočet daně a vrácení
přeplatků na dani


- povinnosti
plátce daně ve vztahu k finančnímu úřadu

včetně lhůt pro předložení daňových tvrzení


- základní
principy

- kdy daň zálohovou a kdy srážkovou, srážková daň po konci
roku. Kdy musí poplatník vypořádat daňovou povinnost
prostřednictvím daňového přiznání, tzn. co, jak a kdy zdanit v
rámci daňového přiznání


- slevy
na dani včetně dokladů
,
např.
COVID-19
z pohledu započitatelných příjmů pro účely slevy na
manžela (manželku)


 - nezdanitelné
části základu daně včetně dokladů
,
se zaměřením na úroky z úvěrů v souvislosti se zákonnou
úpravou od zdaňovacího období 2021 (snížení možnosti
uplatnění celkové částky zaplacených úroků z 300.000 Kč
na částku 150.000 Kč pro bytovou potřebu získanou po 1.1.2021 ?
celkový výklad včetně promítnutí této úpravy do tiskopisu
Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění


- daňové
zvýhodnění

se zaměřením zejména na
zvýšení
částek daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě ?
vypořádání nároku po konci roku 2021 a zrušení měsíčního
limitu pro výplatu daňového bonusu od roku 2022, společně
hospodařící domácnost a další- tiskopisy: celkový přehled, aktualizace tiskopisů, upozornění na nové
vzory tiskopisů


-
např. potvrzení o zdanitelných příjmech a správnost údajů na
těchto tiskopisech ? jaké příjmy patří na potvrzení, jak u
příjmů
zúčtovaných do konce roku 2020 a vyplacených až po 31. lednu
2021 ? zákonná úprava v souvislosti se zrušením
superhrubé mzdy.
Nejčastější
chybovost u tohoto tiskopisu (např. zúčtováno v měsících).
Dále
§ 155 daňového řádu a jeho dopad do žádostí o daňové
bonusy. Které vzory tiskopisu Prohlášení poplatníka daně
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2022
a Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
za rok 2021 (úprava ve vztahu k úrokům z úvěrů) lze
použít a jejich forma ? elektronické žádosti.


Aktuality-
nejdůležitější změny pro zaměstnavatele ve zdaňování příjmů
ze závislé činnosti pro rok 2022, např. minimální a průměrná
mzda a její dopad do zdanění mezd, zvýšení základní slevy na
dani ? na poplatníka, stravenkový paušál v praxi,
oznamovací povinnost dle § 38da zákona o daních z příjmů
po konci roku 2021 u příjmů od daně osvobozených a další
aktuální výklady či metodické pomůcky, pokyny
diskuze a
odpovědi na dotazy
Program může být aktualizován dle
stavu legislativního procesu.