Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění 2020 a aktuality pro plátce daně ŠMÍDOVÁ

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění 2020 a aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti ŠMÍDOVÁ
Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2020 a aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti pro rok 2021 včetně tiskopisů pro plátce daně

Kalendář termínů

Příbram (čtvrtek 9:00-13:00)


Jana Šmídová Cena: 1600 Kč vč. DPH

Poděbrady (pátek 9:00-13:00)


Jana Šmídová Cena: 1600 Kč vč. DPHRoční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za
rok 2020 a aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti včetně
tiskopisů pro plátce daně


Lektor Jana ŠMÍDOVÁ,
vrchní rada Generálního finančního ředitelství, Odbor daní
z příjmů, zástupce vedoucího Oddělení závislé činnosti,
se zaměřením na tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti

Publikační
činnost: Mzdová účetní, FDÚ bulletin, Práce a mzdy, Daňová a
hospodářská kartotéka

Přednášková
činnost: pro finanční úřady, státní správu a odbornou
veřejnostCíl semináře:

Cílem semináře je
seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze
závislé činnosti, a to zejména ve vztahu k ročnímu
zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020,
povinnostmi plátců daně (i ve vztahu k finančním úřadům)
a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2019 a
pro rok 2020. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se
všemi novinkami na dani včetně připomenutí důležitých změn
z roku 2019, které budou mít vliv i na vypořádání daňové
povinnosti za rok 2019 - zejména změny ovlivňující způsob
zdanění příjmů ze závislé činnosti přijaté v roce 2019
(zahraniční povinné pojistné i zpětně, změna sazby u
nemocenského pojištění v průběhu roku 2019 ? jak správně
aplikovat pro účely daní), dále - odpovědi na opakující se
dotazy: předkládání dokladů v elektronické podobě a
k GDPR, příjmy osvobozené a mzdový list apod. Prioritou
lektorky je také předat veškeré informace k tiskopisům ve
vztahu k závislé činnosti pro plátce daně ? zejména se
zaměřením na Prohlášení poplatníka daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti a Žádost o roční zúčtování
záloh a daňového zvýhodnění (elektronická forma) včetně
postupů při dodatečně učiněném prohlášení k dani.Program semináře:
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020

- zákonné lhůty - jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka ve
vztahu k žádosti o roční zúčtování, výpočet daně včetně
vrácení přeplatků na dani
- základní
principy - kdy daň zálohovou a kdy srážkovou, srážková daň po
konci roku. Kdy musí poplatník vypořádat daňovou povinnost
prostřednictvím daňového přiznání, tzn. co, jak a kdy zdanit v
rámci daňového přiznání ? vzorový příklad vyplnění DAP
při nedodržení podmínek životního pojištění s příspěvkem
zaměstnavatele- povinnosti plátce daně ve vztahu k
finančnímu úřadu včetně lhůt pro předložení daňových
tvrzení ? aktualizace tiskopisů, jak správně vyplnit vyúčtování
a jeho přílohy ? přetrvávající chybovost a upozornění na
problematická místa ( např. jak postupovat a jak aplikovat
generální pardon na prominutí úroků v souvislosti s pozdě
přiznanou A1), kdo patří do vykazovaných zaměstnanců na Příloze
č. 1 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti s
názvem Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2020 a zejména na Přílohu
č. 2 ? Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových
listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona ? jak
správně vyplnit tiskopis a které z těchto příjmů patří na
Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podávané dle §
38da zákona o daních z příjmů, apod.
- potvrzení
o zdanitelných příjmech a správnost údajů na těchto
potvrzeních (i elektronicky) ? jaké příjmy patří na
potvrzení, nejčastější chybovost
- opravy na
dani podle § 38i zákona o daních z příjmů, a to i ve vztahu k
základu daně podle § 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů -
zpětně přiznané povinné zahraniční pojistné, které zvyšuje
základ daně, co s úrokem?


jak využít
Pokyn GFŘ D-45 k promíjení příslušenství daně- slevy na dani včetně dokladů


- nezdanitelné
části základu daně včetně dokladů


- daňové
zvýhodnění se zaměřením na soustavnou přípravu na budoucí
povolání a správnou aplikaci pro jednotlivé situace, včetně
střídavé péče, jak má být vyplněné prohlášení k dani
pro jednotlivé situace a jak doložit
- školkovné
za 2020 (nárok, jeho výše, povinné náležitosti
potvrzení)Aktuality

- nejdůležitější
legislativní změny pro zaměstnavatele ve zdaňování příjmů ze
závislé činnosti pro rok 2021 (např. způsob zdanění mezd
v roce 2021, stravenkový paušál, změna u oznamovací
povinnosti dle § 38da zákona o daních z příjmů, změna u
uplatnění úroků z úvěru) a další aktuální výklady


- příspěvek
KVKDP ve vztahu k GDPR - Oprávnění zaměstnavatele uchovávat
kopie písemností pro účely zákona o daních z příjmů
diskuze a
odpovědi na dotazyProgram může být aktualizován dle
stavu legislativního procesu.