ONLINE Pracovní právo v roce 2024

ONLINE Pracovní právo v roce 2024
Pracovní právo v roce 2024 - praktické zhodnocení dopadů posledních novelizací do praxe a připravované změny v roce 2024 a 2025

Kalendář termínů

ZRUŠENO ONLINE (středa 8:30-14:00)


Mgr. Vladimír Černý Cena: 2200 Kč vč. DPH


Pracovní právo v roce 2024

praktické zhodnocení dopadů posledních novelizací do praxe a připravované změny v roce 2024 a 2025


Cílem setkání bude praktické zhodnocení dopadů posledních novelizací do personální praxe. Výklad bude zaměřen i na jednotlivé části zákoníku práce z pohledu novelizací. Bude poskytnuta i informace o zásadních judikaturách.

PROGRAM

Jednotlivá dílčí témata budou aktuálně doplněna a případně rozšířena podle vývoje schvalování zákonodárci.

1) Informace o připravovaných změnách v pracovněprávní oblasti roce 2024 ,2025

 - valorizační mechanismus při určování minimální -  zaručené mzdy

- kolektivní smlouvy a jejich další rozvoj z pohledu EU

- další změny v ZP v roce 2024

- vládní návrhy dalších změn v pracovněprávních předpisech do roku 2025

- problematika rovného odměňování

 2) Praktické zhodnocení dopadů novelizace zákoníku práce v roce 2023 a 2024 do praxe zaměstnavatelů

- Vznik pracovního poměru - Informování o obsahu pracovního poměru

-  Dohody o pracích konaných mimopracovní poměr ? komplexní  praktický výklad

-  Pracovní doba a její rozvrhování, práva zaměstnanců na případnou úpravu pracovní doby

-  Práce na dálku a její nová právní úprava , náhrady při práci na dálku

- Doručování písemností, nové možnosti doručování elektronickou formou


3) Skončení pracovního poměru

- jednotlivé formy skončení pracovního poměru

- problematika vytýkacích dopisů ve vztahu ke skončení pracovního poměru

- aktuální soudní judikatura s tím související


Lektor: Mgr. Vladimír Černý