ONLINE Legislativní novinky pro mzdové účetní od roku 2024

ONLINE Legislativní novinky pro mzdové účetní

Kalendář termínů

ONLINE (pátek 8:30-13:30 - POZOR DŘÍVĚJŠÍ ZAČÁTEK)


PhDr. Dagmar Kučerová Cena: 2000 Kč vč. DPH


LEGISLATIVNÍ NOVINKY PRO MZDOVÉ ÚČETNÍ OD ROKU 2024


  • Dohody konané mimo pracovní poměr
  • Shrnutí změn po novele zákoníku práce od října 2023 a ledna 2024, včetně změn, které přinese konsolidační balíček. Především rozvrh směn 3 dny předem, evidence pracovní doby, příplatky, nová informační povinnost zaměstnavatele, odměňování, cestovní náhrady, možnost práce z domova atd.
  • Dále nové aktuálně schvalované povinnosti zaměstnavatele z hlediska odvody sociálního a zdravotního pojištění, nové limity, pro srážkovou daň  při neučiněném prohlášení k dani atd.
  • Sociální pojištění- parametrické změny v sociálním pojištění, redukční hranice pro nemocenské a náhradu mzdy, změny v nemocenských dávkách a slevách na pojistném, rozhodné částky pro zaměstnání malého rozsahu a dohody konané mimo pracovní poměr.
  • Zdravotní pojištění -minimální vyměřovací základ, vyměřovací základ osob, za které platí pojistné i stát, osoby bez zdanitelných příjmů atd.
  • Ostatní parametrické údaje - minimální a nejnižší úrovně mzdy zaručené, zahraniční a tuzemské stravné, příspěvek na stravování, průměrná mzda za 1. až 3 čtvrtletí roku 2023.
  • Souhrn novinek v exekučních srážkách ze mzdy od roku 2024 ? změny v nezabavitelných částkách, součinnost atd.
  • Změny zákona o daních z příjmů ? slevy na dani a nezdanitelné části základu daně po konsolidačním balíčku pro rok 2024. změny v přidanění vozidla používaného i k soukromým účelům atd.
  • Další legislativní změny a novinky k datu konání webináře.


Účastníci obdrží vypracovaný materiál


Lektorka: PhDr.Dagmar Kučeorvá