ONLINE Zákoník práce po říjnové novele vč. DPP, DPČ k lednu 2024


V rámci webináře společně projdeme velkou část textů zákoníku práce od vzniku pracovního poměru, až k jeho skončení. Pozornost pochopitelně zaměříme na témata, kterých se zásadně dotknula říjnová novela ZP.

Kalendář termínů

ONLINE (úterý 8:30-14:00)


Dana Blažková Cena: 2000 Kč vč. DPH


Řeč bude o změnách v doručování písemností (vč. doručování elektronicky), informacích o obsahu pracovních vztahů, žádostech o úpravu pracovní doby (vč. práce na dálku/home office a úhrady nákladů). Nevynecháme ani dohody konané mimo pracovní poměr (vč. písemných rozvrhů pro dohodáře a nároku na dovolenou). Seznam probíraných témat najdete dole. Zaměříme se na praxi, nikoliv na suché deklamování paragrafů. A pochopitelně budete mít kdykoliv v průběhu dne prostor pro Vaše dotazy.


Obsah školení

DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

 • Zúžení druhů listin, které podléhají doručení podle zákona
 • Doručování ze strany zaměstnavatele a zaměstnance
 • Doručení elektronické a do datové schránky
 •  Možnost použití tzv. prostého elektronického podpisu
 • Změny doručovacích lhůt

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU

 • Postup před vznikem pracovního poměru-osobní údaje
 • Možnost uzavřít pracovní smlouvu elektronicky
 • Pracovní smlouva
 • Zkušební doba
 • Pracovní poměr na dobu určitou
 • Informační povinnosti o pracovním poměru od 10/2023 ? které informace lze odkázat jinam, jakou formu informování zvolit, podmínky pro doručení informace elektronicky, informace při vyslání do jiného státu a EU

ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

 •  Možnost uzavřít dohodu o ukončení elektronicky
 • Výpověď a výpovědní doba
 • Výpověď daná zaměstnavatelem - vytýkací dopisy, porušování povinností, neuspokojivé pracovní výsledky, příklady z judikatury
 • Zákaz výpovědi ze strany zaměstnavatele
 • Okamžité zrušení pracovního poměru a příklady
 • Skončení pracovního poměru na dobu určitou
 • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • Odstupné
 • Dokazování u soudu, proč skončil pracovní poměr dle novely občanského soudního řádu
 • Společná ustanovení o ukončení pracovního poměru, lhůty

DOHODY KONANÉ MIMO PRACOVNÍ POMĚR

 • Dohoda o provedení práce
 • Dohoda o pracovní činnosti
 • Společná pravidla pro DPP/DPČ + nové informační povinnosti o obsahu dohody
 • Omezení výluk ze zákona pro dohody
 • Písemný rozvrh pracovní doby 
 • Příplatky za práci (rozdíly mzdová a platová sféra)
 • Nárok na dovolenou od 01/2024
 • Žádost o zaměstnání v pracovním poměru 

PRACOVNÍ DOBA

 • Rozvržení a plánování pracovní doby, směnné režimy, vyrovnávací období
 • Přestávky v práci 
 • Nepřetržitý denní odpočinek (dříve odpočinek mezi dvěma směnami)
 • Nepřetržitý odpočinek v týdnu od 01/2024
 • Práce přesčas 
 • Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví
 • Noční práce 
 • Pracovní pohotovost
 • Práce ve svátek
 • Evidence pracovní doby -časté chyby
 • Žádosti o úpravu pracovní doby 
 • Práce na dálku (home office) vč. náhrady nákladů a změn u příplatků od novely ZP

PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE

 • Dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa
 • Mateřská dovolená
 • Rodičovská dovolená
 • Otcovská dovolená
 • Poskytování dlouhodobé péče
 • Jiné důležité osobní překážky v práci
 • Překážky z důvodu obecného zájmu

PŘEKÁŽKY NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE

 • Prostoj
 • Povětrnostní vlivy, živly 
 • Jiné překážky na straně zaměstnavatele 
 • Částečná nezaměstnanost + tzv. kurzarbeit
 • Překážka na pracovní cestě

DOVOLENÁ

 •  Vznik nároku 
 • Plánování dovolené
 • Čerpání - kdo a jak je určuje
 • Omezené možnosti převádění- vážné provozní důvody a překážky na straně zaměstnance (příklady), možné převádění části dovolené na žádost zaměstnance
 • Minimální délka dovolené
 • Možnost čerpání dovolené ve svátek 
 • Proplácení
 • Krácení za absence

NÁHRADA ŠKODY

 • Povinnost zaměstnance nahradit škodu
 • Odpovědnost za schodek k vyúčtování (tzv. hmotná odpovědnost)
 • Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí¨
 • Povinnost zaměstnavatele nahradit škodu