ONLINE Změny v sociálním a nemocenském pojištění 2024


Kalendář termínů

ONLINE (středa 9:00-13:00)


Martina Huřťáková Cena: 2000 Kč vč. DPH


Změny, které nastaly v průběhu roku 2023 v sociálním a nemocenském pojištění

Změny v oblasti sociálního a nemocenského pojištění od 1. 1. 2024

Výše redukčních hranic

Maximálního vyměřovacího základu

Dalších ukazatelů pro rok 2024

Změny v sociálním a nemocenském pojištění po 1. 1. 2024

Dohody o provedení práce

Slevy na pojistném - změny

Elektronizace ostatních dávek nemocenského pojištění

Další změny, které budou legislativně ukotveny a nastanou po 1. 1. 2024 (anotace bude případně aktualizována)

Novinky ve službách pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ

Diskuze, odpovědi na dotazy