ONLINE Zákoník práce po novele 2023 - praktický průvodce změnami

ONLINE Zákoník práce po novele 2023

Kalendář termínů

ONLINE (pátek 9:00-14:00)


Mgr. Vladimír Černý Cena: 2000 Kč vč. DPH


Zákoník práce-průvodce změnami 2023 - všeobecná ustanovení zákoníku práce z pohledu zaměstnavatele,

 • postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru novelizace z pohledu směrnice EU 2019/1152 - o transparentních a předvídatelných podmínkách, praktické dopady do povinností zaměstnavatele řádně a včas informovat zaměstnance o všech podmínkách výkonu práce,
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dopady směrnice EU 2019/1152 - o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách, nová komplexní úprava, plánování výkonu práce, směn, evidence výkonu práce, nárok na dovolenou a jeho určení, změny při ukončování dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • pracovní doba a doba odpočinku dopady z pohledu novelizace z pohledu směrnice o rovnováze mezi pracovní a soukromým životem rodičů a pečujících osob (rozvržení pracovní doby, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost, řádná evidence pracovní doby),
 • doručování písemností 2023 -nové možnosti využití elektronické formy,
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci (prevence, předcházení, povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance) -základní vymezení,
 • základní obecná pravidla související se skončením pracovního poměru,
 • odměňování za práci (mzda, příplatky; náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce), budoucí dopady - Gender Pay GAP -rovné a transparentní odměňování,
 • překážky v práci,
 • dovolená -praktické příklady a výpočty,
 • náhrada škody (prevence, odpovědnost za škodu, dohoda o odpovědnosti, náhrada škody),
 • vnitřní předpisy (pracovní řád, osobní spis, pracovní posudek; ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance; doručování, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů),
 • odbory (práva a povinnosti, kolektivní vyjednávání)
LEKTOR: Mgr. Vladimír Černý