ONLINE Dvouhodinovka s novým pokynem D-59

ONLINE Dvouhodinovka s novým pokynem D-59
Projdeme kompletně nový pokyn D-59 - Pokyn k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Kalendář termínů

ONLINE (čtvrtek 8:30-10:30)


Ing.Vlasta Zachová Cena: 500 Kč vč. DPH


Prostudovali jste pro daň z příjmů FO a PO pořádně metodický pokyn D-22?

Postřehli jste, že od ledna 2023 platí pro DZP FO a PO zcela nový metodický pokyn D-59?

Prošli jste si nový metodický pokyn D-59?

Domysleli jste rozdíly a novinky?

Chceme šetřit váš vzácný čas, proto s lektorkou paní Ing. Vlastou Zachovou projdete kompletní metodický pokyn D-59 společně už proto, že D-22 platila od roku 2015 do konce roku 2022. Tedy i u nového metodického pokynu se dá předpokládat, že z něj budete pro použití daně z příjmů fyzických i právnických osob vycházet řadu dalších let.