ONLINE Úzká místa v právu a daních za rok 2023, změny od ledna 2024

ONLINE Úzká místa v právu a daních za rok 2023, změny od ledna 2024

Kalendář termínů

ONLINE (pátek 8:30-11:30)


Ing. Vlasta Zachová Cena: 1500 Kč vč. DPH


3 hodinový webinář:
Úzká místa v
právu a daních roku 2022 a změny od roku 2023


tento webinář se bude věnovat:


Aktualitám -I. DÍL - (bez pořadí důležitosti), zejména:

-Změna v účtování refundace mezd v DPH, POZOR na agenturní zaměstnávání,

-Od kdy nás čeká povinná elektronická fakturace

-Dobíjení elektrických vozidel je v DPH dodáním zboží¨

Pronájem přes AIRBNB apod. je složitější, POZOR na změny v dodaňování nájmů u ubytovaných Ukrajinců

-Novinka v rodných listech

-Odpočet DPH u vyřazeného (ztraceného) zboží

-Aktuální problémy odměňování statutárních orgánů

- Mimořádné odpisy dle § 30a) zákona o dani z příjmů

-Návštěva Velké Británie bude složitější (zavedení ETA)

-Pozor na reklamu a reprezentaci -rozsudek NSS, Práva cestujících doznala změn

-POZOR na nemovitosti -připomeňme hlídacího psa

-Kdo je identifikovaná osoba v DPH-Jak na příslušenství (pokuty a penále atd.)

-Whistleblowing od 15. 12. 2023 významně rozšířen!!! 

-Informace GFŘ k uplatnění DPH při bezúplatném dodání zboží

-ERASMUS a podobné zahraniční pobyty vašich dětí jsou složité, Připomeneme významné změny v r. 2023

-POZOR na změnu při využití policejních odposlechů

-Víte,že v každém kraji je jen jedna pokladna finančního úřadu-Stanovisko ČNB k povinnosti mzdových účetních získat povolení k poskytování platebních služeb

-Reakce ministerstva spravedlnosti k novele zákona o přeměnách obchodních společností,

-Novela zdanění převodu obchodních podílů a cenných papírů, Novela ZP od 1. 10. 2023 atd.


Aktualitám ? II. DÍL - (bez pořadí důležitosti), zejména: 

-Stručný přehled změny vládního balíčku

- Realitky nesmí vyžadovat povinnost uzavřít smlouvu

-Problematika přechodu u FO ze skutečných na paušální výdaje

-Nový rozsudek k vymezení provozovny pro účely DPH

-Počítá se prodej auta u neplátce do celkového obratu

- Zákoník práce- změny

- POZOR - od 1. října 2023 platí oznamovací povinnost v oblasti uhlíkového cla (CBAM)

-Smlouva s Ruskem o zamezení dvojího zdanění mění pravidla

- Od nového roku 2024 se přesouvají některá pracoviště celních úřadů

- Velké změny v povinném ručení od ledna 2024

-Zákon o restrukturalizaci

Novela insolvenčního zákona

-POZOR na rozdíl mezi zajištěním daně a srážkovou daní

-Přetrvávají problémy s ovládající a ovládanou osobou

-Odložená daň nebude zohledňovat dorovnávací daň

POZOR na změny u de minimis

Přehled nových dotačních možností od r. 2024?atd. 


Aktuality  III. díl - judikatura k DPH


Samostatný blok bude věnován DPH od ledna 2024 vlivem novely stavebního řádu, ale i vlivem konsolidačního balíčku. Podrobný výklad, připomenutí úzkých míst


Povinné písemnosti v s.r.o.


Benefity-46 stran metodické informace 


DPP a DPČ od října 2023 a ledna 2024 -úzká místa, novinky. Vzor DPP včetně poučení


BONUS - Podíly na zisku z pohledu práva - problémyK webináři
obdržíte mimořádně rozsáhlý materiál, který doporučujeme
vytisknout.

Lektorka: Ing. Vlasta Zachová