ONLINE Daňová přiznání právnických osob za rok 2023

ONLINE Daňová přiznání právnických osob za rok 2023

Kalendář termínů

ONLINE (středa 9:00-13:00)


Květoslava Novontá Cena: 2000 Kč vč. DPH


Daňové přiznání za rok 2023

Poplatníci daně z příjmů právnických osob - postup u jednotlivých obchodních korporací

Podklady u účetnictví. Základ daně, úpravy základu daně

Položky zvyšující a snižující základ daně - příklady

Daňové odpisování, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy - optimální volba

Opravné položky, rezervy, dary - optimální postupy

 Optimalizace, další příklady a typy

Termíny podání, placení daní

Povinné přílohy k daňovému přiznání - účetní závěrka a další.  Vazba na účetní závěrku a vazby v účetních výkazech.

Změny v roce 2023

Stručný přehled změn od 1. 1. 2024

Dotazy a odpovědi, diskuze, konzultace