ONLINE Pracovní právo a zákoník práce v praxi zaměstnavatele

ONLINE Pracovní právo a zákoník práce v praxi zaměstnavatele
Určeno pro personalisty, účetní, majitele firem, vedoucí pracovníky, asistentky a všechny, kdo se zajímají o pracovní právo a vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Kalendář termínů

ONLINE (čtvrtek 9:00-15:30)


Dana Blažková Cena: 2000 Kč vč. DPHPro koho je kurz určen


Určeno pro
personalisty, účetní, majitele firem, vedoucí pracovníky,
asistentky a všechny, kdo se zajímají o pracovní právo a vztahy
mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Obsah školení


ÚVOD DO
PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ:
Právní jednání, Postup před vznikem
pracovního poměru


VZNIK PRACOVNÍHO
POMĚRU
: Zkušební doba, Další informace o pracovním poměru,
Povinnosti od vzniku pracovního poměru, Pracovní poměr na dobu
určitou


ZMĚNY PRACOVNÍHO
POMĚRU
: Převedení na jinou práci, Pracovní cesta, Dočasné
přidělení u zaměstnavatele, který není agenturou práce


SKONČENÍ
PRACOVNÍHO POMĚRU
: Dohoda, Výpověď a výpovědní doba, Výpověď
daná zaměstnancem, vč. výpovědi při přechodu práv a
povinností, Výpověď daná zaměstnavatelem, Zákaz výpovědi ze
strany zaměstnavatele, Okamžité zrušení pracovního poměru,
Skončení pracovního poměru na dobu určitou, Zrušení pracovního
poměru ve zkušební době, Odstupné, Společná ustanovení o
ukončení pracovního poměru


DOHODY KONANÉ MIMO
PRACOVNÍ POMĚR
: Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní
činnosti, Společná pravidla pro DPP/DPČ


PRACOVNÍ DOBA:
Přestávky v práci, Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami,
Nepřetržitý odpočinek v týdnu, Dny pracovního klidu, Práce
přesčas + příplatek, Noční práce + příplatek, Pracovní
pohotovost + odměna, Práce ve svátek, Evidence pracovní doby,
Home working, Sdílené pracovní místo


PŘEKÁŽKY V PRÁCI
NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE
:Dočasná pracovní neschopnost nebo
karanténa, Mateřská dovolená, Rodičovská dovolená, Otcovská
dovolená, Poskytování dlouhodobé péče, Jiné důležité osobní
překážky v práci, Překážky z důvodu obecného zájmu, Jiné
úkony v obecném zájmu, Pracovní volno v souvislosti s brannou
povinností, Účast na školení nebo jiné formy studia


PŘEKÁŽKY NA
STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE
: Prostoj, povětrnostní vlivy, Jiné
překážky na straně zaměstnavatele, Částečná nezaměstnanost,
Překážka na pracovní cestě


DOVOLENÁ: Nárok -
kdy vzniká a jak jej vypočítat, Čerpání - kdo a jak je určuje,
Omezené možnosti převádění, Proplácení, Krácení za absence,
Přepočet nároku za dlouhodobé překážky


NÁHRADA ŠKODY:
Předcházení škodám ? prevence, Povinnost zaměstnance nahradit
škodu, Odpovědnost za schodek na svěřených, Odpovědnost za
ztrátu svěřených věcí, Povinnost zaměstnavatele nahradit škodu


POVINNOSTI
ZAMĚSTNANCŮ A POVINNOSTI VEDOUCÍCH


VNITŘNÍ PŘEDPISY
A PRACOVNÍ ŘÁD


KONKURENCE A
KONKURENČNÍ DOLOŽKA


OSOBNÍ SPIS,
POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍLektorka:
Dana Blažková


materiály k webináři zašleme před konáním do e-mailu.