Pracovní právo a zákoník práce v praxi zaměstnavatele

PRacovní právo a zákoník práce v praxi zaměstnavatele
Určeno pro personalisty, účetní, majitele firem, vedoucí pracovníky, asistentky a všechny, kdo se zajímají o pracovní právo a vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Kalendář termínů

ONLINE (čtvrtek 9:00-15:30)


Dana Blažková Cena: 2000 Kč vč. DPHPro koho je kurz určen


Určeno pro
personalisty, účetní, majitele firem, vedoucí pracovníky,
asistentky a všechny, kdo se zajímají o pracovní právo a vztahy
mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.


Obsah školení


ÚVOD DO
PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ


Právní jednání

Postup před
vznikem pracovního poměru


VZNIK PRACOVNÍHO
POMĚRU


Zkušební doba

Další
informace o pracovním poměru


Povinnosti od
vzniku pracovního poměru


Pracovní poměr
na dobu určitou


ZMĚNY PRACOVNÍHO
POMĚRU


Převedení na
jinou práci

Pracovní cesta


Dočasné
přidělení u zaměstnavatele, který není agenturou práce


SKONČENÍ
PRACOVNÍHO POMĚRU


Dohoda

Výpověď a
výpovědní doba


Výpověď daná
zaměstnancem, vč. výpovědi při přechodu práv a povinností


Výpověď daná
zaměstnavatelem


Zákaz výpovědi
ze strany zaměstnavatele


Okamžité
zrušení pracovního poměru


Skončení
pracovního poměru na dobu určitou


Zrušení
pracovního poměru ve zkušební době


Odstupné


Společná
ustanovení o ukončení pracovního poměru


DOHODY KONANÉ MIMO
PRACOVNÍ POMĚR


Dohoda o
provedení práce

Dohoda o
pracovní činnosti


Společná
pravidla pro DPP/DPČ


PRACOVNÍ DOBA


Přestávky v
práci

Nepřetržitý
odpočinek mezi dvěma směnami


Nepřetržitý
odpočinek v týdnu


Dny pracovního
klidu


Práce přesčas
+ příplatek


Noční práce +
příplatek


Pracovní
pohotovost + odměna


Práce ve svátek


Evidence
pracovní doby


?Home working?


Sdílené
pracovní místo


PŘEKÁŽKY V PRÁCI
NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE


Dočasná
pracovní neschopnost nebo karanténa

Mateřská
dovolená


Rodičovská
dovolená


Otcovská
dovolená


Poskytování
dlouhodobé péče


Jiné důležité
osobní překážky v práci


Překážky z
důvodu obecného zájmu


Jiné úkony v
obecném zájmu


Pracovní volno
v souvislosti s brannou povinností


Účast na
školení nebo jiné formy studia


PŘEKÁŽKY NA
STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE


Prostoj,
povětrnostní vlivy

Jiné překážky
na straně zaměstnavatele


Částečná
nezaměstnanost


Překážka na
pracovní cestě


DOVOLENÁ


Nárok - kdy
vzniká a jak jej vypočítat

Čerpání - kdo
a jak je určuje


Omezené
možnosti převádění


Proplácení


Krácení za
absence


Přepočet
nároku za dlouhodobé překážky


NÁHRADA ŠKODY


Předcházení
škodám - prevence

Povinnost
zaměstnance nahradit škodu


Odpovědnost za
schodek na svěřených


Odpovědnost za
ztrátu svěřených věcí


Povinnost
zaměstnavatele nahradit škodu


POVINNOSTI
ZAMĚSTNANCŮ A POVINNOSTI VEDOUCÍCH


VNITŘNÍ PŘEDPISY
A PRACOVNÍ ŘÁD


KONKURENCE A
KONKURENČNÍ DOLOŽKA


OSOBNÍ SPIS,
POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ


Osobní spis


Potvrzení o
zaměstnání, pracovní posudek


DORUČOVÁNÍ
PÍSEMNOSTÍ