Změny ve zdaňování mezd 2022 a novinky 2023

Změny ve zdaňování mezd 2022 a novinky 2023

Kalendář termínů

ONLINE (úterý 9:00-14:30)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH

Poděbrady (středa 9:00-14:30)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH

Benešov (čtvrtek 9:00-14:30)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH

Mladá Boleslav (středa 9:00-14:30)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH

ONLINE (čtvrtek 9:00-14:30)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH


 - Daňová podpora Ukrajiny (ST 173) ? zvýšení max.
limitu pro odečet bezúplatných plnění (darů) ze základu daně
pro rok 2022 na 30 %, rozšíření okruhu subjektů, kterým
lze dar poskytnout, okruhu účelů, na které lze dar poskytnout,
rozšíření okruhu osob, které mohou uplatnit odpočet daru od
základu daně, daňové osvobození ubytování poskytnutého
zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi, jež opustil
Ukrajinu v souvislosti s válečným konfliktem
a bezúplatného příjmu poskytnutého za účelem obranného
úsilí Ukrajiny, daňová uznatelnost nepeněžního bezúplatného
plnění poskytnutého na pomoc Ukrajině.


 - Problematika určení daňové
příslušnosti (rezidence) 
u zahraničních pracovníků
z Ukrajiny.


 - Příspěvek KV KDP k některým
aspektům s pomocí Ukrajině v souvislosti s válečným
konfliktem (např. bezúplatná pomoc poskytovaná prostřednictvím
zaměstnavatele, problematika daňové uznatelnosti bezúplatných
plnění osvobozených dle § 4a písm. k), náhrad mzdy
u zaměstnance vykonávající dobrovolnickou práci nebo
poskytnutých ukrajinským zaměstnancům, jež obdrželi povolávací
rozkaz).


 - Další aktuální
změny v zákoně o daních z příjmů pro rok
2022 a 2023 a souvisejících právních předpisech.


 - Zvýšení minimální mzdy
a průměrné mzdy a daňové dopady.


 - Nová sleva na zastavenou
exekuci pro rok 2022.


 - Stravování zaměstnanců
a stravenkový paušál v praxi.


 - Detailně odečet úroků
z úvěrů na bydlení (nejčastější dotazy, praktické
zkušenosti a nové problémy).


 - COVID 19 a daňová
problematika
 (sociální výpomoci, dary, testování, roušky,
Covid jako nemoc z povolání, uplatnění slevy na manželku
a započitatelné příjmy při RZZ, a jiné).


- Daňové zvýhodnění na
vyživované děti
a soustavná příprava na budoucí
povolání (aktuality, děti svěřené soudně do střídavé
nebo společné péče, opravná maturitní zkouška v září,
děti studující v zahraničí), vybrání neoprávněně
poskytnutého daňového zvýhodnění na zletilé studující dítě,
jemuž byl přiznán invalidní důchod 3. stupně zpětně 2 roky.


 - Výklad k vybraným
zaměstnaneckým benefitů
m (tentokrát určitě zmíníme
výpůjčky sportovního nářadí, poskytnutí motorového vozidla,
daňové úlevy pro děti předškolního věku, dary zaměstnancům
(jako obvykle též k Vánocům, dary s odkládací
podmínkou a zaměstnancům na humanitární a charitativní
účely), volnočasové aktivity (např. rekreace, masáže,
rehabilitace, brýle, nadstandardní zdravotní péče, příspěvky
na kulturu a problémy kolem nepeněžitého plnění, očkování
proti chřipce, jednotné pracovní oblečení a jiné),
příspěvky na pojištění zaměstnanců (penzijní připojištění,
doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění
? parametry a sankce za předčasné ukončení) nebo na různá
komerční pojištění zejména pro případ odpovědnosti za škodu,
též sociální výpomoci poskytnuté zaměstnancům a jejich
rodinným příslušníkům nebo nejbližším pozůstalým, doprava
do a ze zaměstnání.


- Zajímavé judikáty, příspěvky
KV KDP a stanoviska ve vztahu k závislé činnosti a možná
i aktualizace Pokynu D-22.


- Změny v daňových
tiskopisech
(přehled, co se mění a nové vzory).


Další informace:


Účastníci školení obdrží podkladové materiály.


Lektorka: Katarína Dobešová, specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závisle činnosti a skvělá lektorka