Změny ve zdaňování mezd 2022 a novinky 2023

Změny ve zdaňování mezd 2022 a novinky 2023
Zdaňování mezd v roce 2022 a 2023

Cílem semináře je seznámit účastníky se změnami a aktualitami ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2022 a 2023 a připravit je tak i na roční zúčtování záloh.

Kalendář termínů

ONLINE (úterý 9:00-14:30)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH

Poděbrady (středa 9:00-14:30)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH

Benešov (čtvrtek 9:00-13:30)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH

ZRUŠENO_ Mladá Boleslav (středa 9:00-13:30)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH

ONLINE (čtvrtek 9:00-13:30)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH


 Zdaňování mezd v roce 2022 a 2023
Cílem semináře je seznámit účastníky se změnami a aktualitami ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2022 a 2023 a připravit je tak i na roční zúčtování záloh za rok 2022. Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají problematikou zdaňování mezd.
Program semináře
Daňové novinky:
Daňová podpora Ukrajiny v r. 2022 - navýšení max. limitu pro odpočet darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely na 30 %, rozšíření účelů na které lze dar poskytnout a okruhu subjektů kterým lze dar poskytnout, osvobození hodnoty ubytování poskytnutého ukrajinském pracovníkovi a jeho rodinnému příslušníkovi který opustil Ukrajinu v souvislosti s válečným konfliktem; zjednodušené prokazování darů poskytnutých na účty veřejných sbírek zřízených na pomoc Ukrajině a zrušení povinnosti podat DAP uplatňuje-li zaměstnanec dar poskytnutý Velvyslanectví státu Ukrajina.

Problematika poskytování daňových úlev daňovým nerezidentům z tzv. třetích států (mimo EU/EHP) a problematika určení daňové příslušnosti.

Daňová podpora nízkoemisních vozidel - od 1.7.2022 snížení nepeněžního příjmu v případě vozidla poskytnutého zaměstnanci bezplatně pro služební i soukromé účely na 0,5 % ze VC a zpětně od počátku roku 2022 při ročním zúčtování záloh nebo v DAP (přepočtem výše příjmu až po uplynutí roku nebo při vydání Potvrzení o zdanitelných příjmech). ´

Vybrané změny v Daňovém balíčku 2023 ST 254 (od roku 2023 zvýšení limitů pro podání DAP u fyzických osob a zaměstnanců, osvobození odměn za výkon funkce při volbách, opatření za účelem uplatnění slevy na manželku pro rok 2022 a jiné.


Zvýšení minimální a průměrné mzdy s parametrickými dopady do zdanění příjmů fyzických osob; systém zdaňování mezd v roce 2023 (navýšení limitu pro srážkovou daň vybíranou zvláštní sazbou u zaměstnanců bez prohlášení k dani a části základu daně ze kterého se vybírá daň resp. záloha na daň již progresivní sazbou 23 %).

Nová roční sleva za zastavenou exekuci v tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh (nový vzor č. 3) a při výpočtu daně v rámci RZZ nebo DAP, a roční sleva na manželku (-la) při RZZ za rok 2022.

Příspěvek KV KDP k některým aspektům s pomocí Ukrajině (problematika daňové uznatelnosti bezúplatných plnění osvobozených v § 4a písm. k) zákona, náhrady mzdy zaměstnancům vykonávajícím dobrovolnickou práci a ukrajinským zaměstnancům kteří obdrželi povolávací rozkaz, definice rodinného příslušníka a jiné).

Připravované změny v oblasti homeofficu v souvislosti s novelou zákoníku práce (úhrada nákladů spojených s výkonem práce na dálku v budoucnu i formou paušální částky stanovené v pracovněprávních předpisech).

Zvýšení stravného při tuzemské pracovní cestě s dopady na zvýšení limitu pro daňové osvobození peněžitého příspěvku na stravování (tzv. stravovacího paušálu).

Daňový režim odměn za výkon funkce členů volebních komisí ještě v roce 2022 (problematické rozúčtování na dva kalendářní měsíce)

Odečet úroků z úvěrů na bydlení - nadále problematická oblast v rámci ročního zúčtování záloh.

Aktuality při poskytování daňového zvýhodnění a soustavné přípravy na budoucí povolání (děti svěřené soudně do střídavé nebo společné péče obou rodičů, zletilé děti po ukončení školy resp. o prázdninách, opravná maturitní zkouška v září a DZV na zletilé studující dítě jemuž byl přiznán ID 3. stupně zpětně od 18 let).

Výklad k některým vybraným zaměstnaneckým benefitům (určitě se zmíníme o výpůjčkách sportovního nářadí, příspěvcích zaměstnavatele na sportovní akce, poskytování jednotného pracovního oblečení, darů zaměstnancům (jako obvykle též k Vánocům) a příspěvcích na penzijní a životní pojištění vč. sankcí za předčasné ukončení a též pojistného placeného ve prospěch zaměstnanců na jiná komerční škodová pojištění, a poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům.

Zajímavé judikáty a výsledky šetření veřejného ochránce práv související se zdaňováním mezd (proč nenáleží daňové úlevy na průkaz ZTP/P resp. invalidní důchod přiznaný podle zahraničních předpisů).

Informace o novém pokynu D59 (nahrazujícím pokyn D-22).

Aktuální změny v daňových tiskopisech pro rok 2022/2023 (přehled, co se mění, nový tiskopis Žádost o roční zúčtování za rok 2022  vzor č. 3, lhůty pro podání atd.).

Dotazy účastníků budou řešeny průběžně.

Bude připraven jako obvykle podkladový materiál formou prezentace a jako bonus účastníci semináře obdrží detailní prezentaci k úrokům z úvěrů na bydlení a stravovacímu paušálu.

Upozornění: Program bude aktualizován podle stavu a vývoje daňové legislativy.

Účastníci školení obdrží podkladové materiály.


Lektorka: Katarína Dobešová: specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závisle činnosti a skvělá lektorka