Změny ve zdaňování mezd 2023 a novinky 2024

Změny ve zdaňování mezd 2023 a novinky 2024
Zdaňování mezd v roce 2023 a 2024


Cílem semináře je seznámit účastníky se změnami a aktualitami ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2023 a 2024 a připravit je tak i na roční zúčtování záloh.

Kalendář termínů

ONLINE (pondělí 9:00-14:30)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH

Mladá Boleslav (čtvrtek 9:00-14:30)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH

ZRUŠENO Poděbrady (pátek 9:00-14:30)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH

ONLINE (úterý 9:00-14:30)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH

ZRUŠENO Benešov (středa 9:00-14:30)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH


 Zdaňování mezd v roce 2023 a 2024

Cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami ve zdaňování příjmů zaměstnanců, a to zejména s rozsáhlou novelou zákona o daních z příjmů pro rok 2024, která je součástí konsolidačního balíčku a novelou zákona lex-Ukrajina pro rok 2023.

Program semináře/webináře
  • Aktuality (průměrná mzda pro rok 2024 a její daňové souvislosti)
  • Novela zákona o daních z příjmů,  která je součástí konsolidačního balíčku a  v rámci které  se od 1. 1. 2024 mj. navrhuje: u fyzických osob  snížení hranice pro použití sazby daně ve výši 23 %, změna limitu pro vybírání daně srážkou zvláštní sazbou u zaměstnanců bez prohlášení k dani s příjmy na základě dohod o provedení práce, dále úprava daňového režimu v oblasti  zaměstnaneckých benefitů spočívajících v péči o zaměstnance (doposud osvobozených v § 6 odst. 9 písm. d) zákona)), a to  z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele, dále zavedení nové obecné definice pro benefitní plnění poskytované pro rodinné příslušníky zaměstnance a její daňové souvislosti, zásadní  změna  daňového režimu v oblasti stravování zaměstnanců (nové podmínky pro osvobození ?příspěvku na stravování? a dalšího příspěvku na stravování v § 6 odst. 9 písm. b) ZDP, a to v úhrnu na všechny formy stravování s podmínkou výkonu práce během směny/kalendářního dne alespoň 3  hod., a nový daňový režim výdajů vynaložených zaměstnavatelem na stravování zaměstnanců), změny v § 6 odst. 6 zákona při poskytnutí služebního motorového vozidla zaměstnanci  bezplatně i pro soukromé účely, zrušení daňového osvobození sociálních  výpomocí poskytnutých v době nouzového stavu, zrušení daňového osvobození darů při pracovních a životních výročích,  změna podmínek pro uplatňování slevy na manžela, zrušení slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení (školkovného) a slevy na studenta, v § 15 zákona zrušení odpočtu členských příspěvků odborové organizaci a úhrady za zkoušky v rámci dalšího vzdělávání, zrušení plátcových pokladen v § 38h zákona,  atd.,  a dále  též aktuální novela zákona lex-Ukrajina s účinností ještě pro rok 2023. 
  • Další novely právních předpisů, které mají dopad do zdanění příjmů FO v roce 2024 - např. úprava daňového režimu v oblasti produktů spoření na staří (dojde-li ke  schválení).
  • Výkon práce na dálku (home office) a daňový režim nové paušální náhrady nákladů při výkonu práce na dálku, zavedený novelou zákoníku práce.
  • Další novinky a výklady některých ustanovení zákona o daních z příjmů, zejména k daňovému zvýhodnění na děti, apod.
  • Aktuality k daňovým tiskopisům. 
  • Příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023 (aktuální změny a zákonné lhůty, daňové úlevy v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, které se projeví v ročním zúčtování záloh za rok 2023, celkový přehled slev,  nezdanitelných částí základu daně a daňového zvýhodnění za rok 2023).
  •  Dotazy a diskuse
 Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.
Účastníci školení obdrží podkladové materiály.

Lektorka: Katarína Dobešová: specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závisle činnosti a skvělá lektorka