ONLINE Archivace dat a ochrana osobních údajů

ONLINE Archivace dat a ochrana osobních údajů pro personalisty a mzdové účetní

Kalendář termínů

ONLINE (pondělí 9:00-13:00)


Ing.Růžena Klímová Cena: 1800 Kč vč. DPHObsah semináře:

- Archivace dat


- Právní předpisy


- Evidence,
uchovávání a vyřazování dokumentů


- Základní pojmy ?
dokument, původce dokumentu, archiválie, archiv


- Archivace
digitální a analogová


- Archivace dat
jiným subjektem za úplatu


- Ohlašovací
povinnosti vůči OSSZ při ukončení činnosti zaměstnavatele


- Spisová služba ?
jen upozornění na povinnost vést spisovou službu u
veřejnoprávního původce


- Archivační lhůty
všech dokladů v rámci mzdové a personální agendy včetně
odkazů na právní předpisy, např.


- Mzdový list,
doklady o pracovněprávních náležitostech


- Účetní záznamy,
doklady o srážkách ze mzdy, záznamy o zdravotním pojištění a
sociálním zabezpečení, nemocenském pojištění, ELDP, výplatní
pásky, rekapitulace mezd, daňové doklady, atd.


- Archiválie a
jejich archivace ? dokumenty uvedené v přílohách č. 1 a 2
zákona č. 499/2004 Sb.


- Ochrana osobních
údajů ve mzdové a personální oblasti


- Právní úprava ?
na řízení GDPR, zákon č. 110/2019 Sb., zákon č. 111/2019 Sb.


- Definice pojmů ?
osobní údaj, citlivý údaj (zvláštní kategorie osobních údajů)
, správce údajů, zpracovatel, pověřenec


- Kdo musí mít
pověřence


- Zpracování
osobních údajů, uchovávání osobních údajů, souhlas se
zpracováním osobních údajů ? kdy je nutný


- Povinnosti při
zpracování osobních údajů


- Souhlas uchazeče
o zaměstnání zařazeného do databáze potenciálních zaměstnanců
se zpracováním osobních údajů


- Souhlas
zaměstnance se zpracováním osobních údajů


- Vnitřní předpis
o osobních údajích


- Záznam o
instruktáži o osobních údajích


- Neoprávněné
požadavky subjektu údajů


- Předávání
osobních údajů OSSZ


- Povinnosti při
zpracování citlivých údajů


- Záznamy o
zpracování


- Likvidace osobních
údajů


- Správce a
zpracovatel


- Smlouva o ochraně
os. údajů mezi správcem a zpracovatelem a její náležitosti


- Úřad pro ochranu
osobních údajů ? dozorový úřad


- Přestupky,
správní delikty


- Kamerový systém


- Archivace dat a
jejich ochrana


- Osobní dotazníky


- Inzerát a osobní
údaje uchazeče o místo


- Osobní spis a
jeho obsah


- Dotazy účastníků


Lektorka: Ing. Růžena Klímová