ONLINE Daňová optimalizace v praxi

ONLINE Daňová optimalizace v praxi
Jak legálně snižovat daňové zatížení u daně z příjmů obchodních korporací

Kalendář termínů

ONLINE (středa 9:00-13:00)


Květoslava Novotná Cena: 1800 Kč vč. DPHJak legálně snižovat daňové zatížení u daně z příjmů
obchodníchkorporací.


Rady a tipy -
nečekejte na konec roku.


- Průkazné,správné
a úplné účetnictví


- Další důkazní
prostředky doplňující věrohodnost obsahu účetních

dokladů


- Správný výběr
způsobu daňového odpisování majetku


- Využití
mimořádných odpisů


- Jak
časověrozlišovat ?drobný? majetek


- Reklamnípředměty
a neprodejné vzorky


- Jak uspořit na
mzdových nákladech a efektivně odměňovat zaměstnance


- Co není příjem
zaměstnance, které příjmy jsou osvobozené


- Využití
subdodávek, aniž by došlo k tzv. Švarcsystému


- Správné a
maximální proplácení cestovních a jiných náhrad


- Nastavení využití
paušálního výdaje na dopravu


- Kdy jsou výhodné
tzv. benefity


- Protokolárně lze
zlikvidovat nepotřebné zásoby


- Jak se výhodně
vypořádat s neuhrazenými fakturami


- Jak správně
pracovat s daňovou ztrátou


- Které sankce
mohou být daňovým výdajem


- Kdy a jak vyplatit
podíly na zisku, případně zálohy na podíly na zisku


- Podmínky pro
výplatu jakýchkoliv vlastních zdrojů


lektorka: Květoslava
Novotná, daňová poradkyně