ONLINE Personalistika pro začátečníky

ONLINE Personalistika pro začátečníky
ONLINE Personalistika pro začátečníky

Kalendář termínů

ONLINE (čtvrtek 9.00-15.30)


Dana Blažková Cena: 2000 Kč vč. DPHZačínáte-li s personalistikou nebo se k ní po nějaké době
znovu vracíte, neobejdete se bez aspoň základních znalostí
pracovního práva. Dovolujeme si Vás proto pozvat na náš
seminář/webinář, který vede zkušená lektorka, která sama
přímo v praxi "vychovala" řadu personalistů. Ať už
bude řeč o osobních údajích či odměňování, bezpečnosti
práce nebo vzniku pracovního poměru, nedostane se Vám suché řeči
práva jako na některých jiných školeních. Naopak. Lektorka Vám
přiblíží právo natolik praktickou a živou formou, že zjistíte,
že není čeho se bát a sami pak dokážete aplikovat získané
znalosti ve své praxi. A to také s pomocí přehledného studijního
materiálu s řadou příkladů. Obsahem semináře budou následující
témata:

 • OSOBNÍ ÚDAJE - kdy je či není potřeba
  souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů, informace
  o zpracování, kamerové systémy, možnosti sledování zaměstnanců
  podle zákona a časté chyby, jak postupovat co nejpraktičtěji...

 • VZNIK pracovního poměru - ústní
  příslib smlouvy, vznik smlouvy, odstoupení od smlouvy, zkušební
  doba, pracovní poměry na dobu určitou a výjimky pro jejich
  uzavírání, informace o obsahu pracovního poměru.
 • ZMĚNY pracovního poměru - možnosti
  jednostranného převedení na jinou práci ze strany zaměstnavatele,
  povinnost zařazení na původní pracovní místo.
 • SKONČENÍ pracovního poměru - způsoby
  skončení pracovního poměru, výpověď ze strany zaměstnance a
  zaměstnavatele, výpovědní důvody a rozdíly mezi nimi, vytýkací
  dopisy a jejich náležitosti, zákonná ochrana před výpovědí,
  okamžité zrušení a výluky z něj, zrušení ve zkušební době
  a omezené možnosti skončení během nemoci, skončení uplynutím
  sjednané doby, zdánlivé právní jednání podle Občanského
  zákoníku a které způsoby skončení musí být vždy provedeny
  písemně, příklady z judikatury.
 • DORUČOVÁNÍ písemností - které
  listiny je zaměstnavatel povinen doručit osobně, kdy může či
  nemůže využít doručování emailem, právní důsledky chybného
  doručení podle judikatury, doručování ze strany zaměstnance a
  možnost doručení do datové schránky zaměstnavatele.
 • DOHODY konané mimo pracovní poměr -
  dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, rozdíly
  mezi nimi, formální náležitosti, rozhoduje či nerozhoduje
  obsahová náplň práce při volbě pracovněprávního vztahu,
  která ustanovení zákona se na "dohodáře"
  (ne)vztahují.
 • ODMĚŇOVÁNÍ - minimální a zaručená
  mzda, zákonné příplatky, placení přesčasů a zahrnutí
  přesčasů do mzdy, odměna za pracovní pohotovost, možnosti
  krácení pohyblivých složek/forem mzdy, (ne)výhody mzdového
  výměru resp. smluvní mzdy, srážky ze mzdy, kdy je možné
  provést srážku bez souhlasu zaměstnance, povinnost předat
  výplatní pásku a výplatní pásky zasílané elektronicky.
 • BEZPEČNOST práce - základní povinnosti
  všech zaměstnavatelů na úseku bezpečnosti bez ohledu na obor
  jejich činnosti, porušování povinností na úseku bezpečnosti v
  době "covidu-19" a zákonná řešení daných situací,
  školení o bezpečnosti práce, pracovně-lékařské prohlídky,
  očkování a testování zaměstnanců, povinnosti vedoucích,
  povinnosti zaměstnanců týkající se bezpečnosti, kontroly na
  alkohol a návykové látky.
 • DOTAZY k event. dalším tématům z
  praktické personalistiky a pracovního práva

Součástí semináře jsou online zaslané materiály od lektorky.

Lektorka: Dana Blažková