ONLINE Pracovní právo (nejen) pro účetní

ONLINE Pracovní právo (nejen) pro účetní

Kalendář termínů

ONLINE (pátek 9.00-15.30)


Dana Blažková Cena: 2000 Kč vč. DPHPracovní
právo (nejen) pro účetní


S
pracovním právem a jeho základy se potká téměř každý občan
ČR v produktivním věku. Jsou to však zaměstnavatelé zastoupení
právě účetními, personalisty nebo vedoucími, kteří se musí
popasovat s jeho šílenými a nelogickými záludnostmi. Protože
pracovní právo není o selském rozumu, ale o mimořádné ochraně
jakéhokoliv zaměstnance, která je tak vysoká, až je to mnohdy
vůči zaměstnavateli nespravedlivé. Ať už jste ostřílení
matadoři nebo s pracovním právem začínáte, na našem
semináři/webináři si určitě najdete to svoje. Budete zase
zkušenější o řadu příkladů z praxe i judikatury a budete lépe
připraveni čelit tomu, co Vám život přinese. (Školení je
vhodné i pro dámy, které se zúčastnily předchozích
seminářů/webinářů, které pro nás s velmi dobrým ohlasem
vedla v předchozích měsících stejná lektorka.)

Společně
projdeme nejzajímavější a nejožehavější témata, "evergreeny"
pracovního práva: 


- POVINNOSTI
zaměstnanců a povinnosti vedoucích, zastupování
zaměstnavatele...


- VZNIK
pracovního poměru, smlouvu o smlouvě budoucí, odstoupení od
pracovní smlouvy, zkušební dobu, poměry na dobu určitou a
výjimky z nich, informace o obsahu pracovního poměru...


- SKONČENÍ
pracovního poměru, rozdíly mezi jednotlivými způsoby skončení,
vytýkací dopisy a jejich náležitosti, možnost okamžitého
zrušení pracovního poměru, doručování písemností, neplatné
skončení, lhůty, příklady z judikatury...  


- DOHODY
konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) a jejich náležitosti,
která ustanovení zákona se na dohody nevztahují a naopak...


- PRACOVNÍ
DOBA
a její plánování, rozvržení, přestávky, odpočinky,
přesčasy, pohotovosti, evidence pracovní doby, home office, co
kontrolu inspekce práce zajímá


 - PŘEKÁŽKY
v práci
- kdy je zaměstnavatel povinen zaměstnance uvolnit a kdy
je to na jeho vůli, přehled překážek v práci na straně
zaměstnance a zaměstnavatele, překážky, které nejsou vymezeny
zákonem, prokazování překážek...


- DOVOLENÁ
a její plánování, určování, čerpání, omezené možnosti
převádění a dokladování důvodů pro převádění, hromadné
čerpání, proplácení, dovolená nad rámec zákona, nový výpočet
dovolené od ledna 2021, minimální délka dovolené, možnost
čerpání dovolené ve svátek, krácení dovolené, povinnosti
vedoucích na úseku dovolené...

- NÁHRADA
ŠKODY
a odpovědnost ze strany zaměstnance a zaměstnavatele vč.
příkladů

- odpovědi
na další dotazy z pracovního práva...