ONLINE DPH u obcí, měst i jiných neziskových subjektů

ONLINE DPH u obcí, měst i jiných neziskových subjektů

Kalendář termínů

ONLINE (úterý 9:00-14:00)


Ing. Olga Hochmannová Cena: 1200 Kč vč. DPHDPH
u obcí, měst, neziskových subjektů1.
Aktuální informace z oblasti DPH, změny DPH v r. 2021,
upozornění na návrhy dalších změn ZDPH na r. 2021, mimořádná
opatření MF, nejnovější metodické informace GFŘ2.
předmět DPH u obcí a neziskových subjektů, činnosti, které
jsou / nejsou předmětem daně, judikatura SDEU, analýza činností,
které subjekt vykonává ? rozlišení mezi výkony veřejné
správy a ekonomickými činnostmi3.
Ekonomické činnosti zdanitelné a osvobozené od daně, sazby daně,
činnosti osvobozené od daně, výčet a charakteristika,
uplatňování DPH při prodeji pozemků obcí4.
Souvislost činnosti a nároku na odpočet daně, pravidla
uplatňování odpočtu daně5.
Pravidla pro uplatňování odpočtu daně ? plný / krácený
odpočet daně, poměrná část odpočtu daně, výpočet
koeficientu, opravy, úpravy a vyrovnání odpočtu daně ?
vysvětlení postupů na samostatných příkladech,6.
Vybrané části ZDPH se zvláštnostmi pro obce, města, neziskové
subjekty ? režim přenesení daňové povinnosti, kontrolní
hlášení7.
Ostatní zvažované změny DPH pro neziskové subjekty ? dotace a
předmět daně8.
Diskuze, odpovědi na dotazy účastníků


Lektorka: Ing. Olga Hochmannová: je daňová poradkyně a specialistka na oblast DPH. Daní z přidané hodnoty
se zabývá již od jejího zavedení v roce 1993, pracovala v daňové správě
i na Ministerstvu Financí ČR. Od roku 2006 působí v soukromé sféře. Je
členkou odborné sekce DPH při Komoře daňových poradců a zároveň zkušební
komisařkou.