ONLINE Exekuce a srážky ze mzdy

ONLINE Exekuce, srážky ze mzdy a výpočet dovolené v hodinách
S ohledem na průlomovou změnu stanovení nároku na dovolenou v hodinách je malá část přednášky věnována i tomuto tématu.


Rozsah
semináře 5 vyučovacích hodin

Seminář
je určen pro
: mzdové
účetní, personalisty a ostatní pracovníky, kteří se zabývají
srážkami z příjmu fyzických osob. S ohledem na
průlomovou změnu stanovení nároku na dovolenou v hodinách
je malá část přednášky věnována tomuto tématu.


Cíl
semináře
: Procvičit
si na praktických příkladech problematiku srážek ze mzdy a
seznámit se se všemi situacemi při provádění exekučních
srážek, srážek na základě dohody a jak postupovat v případě
osobního bankrotu zaměstnance. Účastníci budou upozorněni na
nejčastější chyby ve výpočtech.

Obsah
semináře


1)
Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze
mzdy


2)
Příjmy, z nichž se srážky provádějí - §§ 276, 277 a
299 OSŘ


-
čistá mzda a daňový bonus při exekuci a při insolvenci


-
daňový bonus a exekuce dle § 312 OSŘ


-
započtení proti pohledávce na mzdu - § 144a ZP


-
pohledávky autorské odměny - § 319 OSŘ3)
Srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance
(dohoda uzavřená podle § 327 ZP, dohoda  uzavřená podle
§ 2045 OZ)


4)
Srážky přednostní a nepřednostní


5)
Pořadí srážek


6)
Pojem
vyživovaná osoba, nezabavitelná částka na vyživovanou osobu a
dlužníka


7)
Jediný plátce
příjmu, několik souběžných  plátců příjmu  


8)
Postup při provádění srážek ze mzdy při souběhu exekučních
srážek a srážek na základě dohody


9)
Příslušenství ke srážce a nabytí právní moci


10)
Povinnosti plátce příjmu při vzniku, trvání a ukončení PPV


11)
Souběh exekucí a poměrná úhrada dluhů


12)
Sankce při porušení povinností


13)
Úroky z prodlení


14)
Doručování exekučních titulů do datových schránek


15)
Exekuce a dočasná pracovní neschopnost, PPM ? povinnosti vůči
OSSZ a opačně


16)
Přechodná ustanovení zákoníku práce a nového občanského
zákoníku ? provádění srážek na základě dohod uzavřených
do 31.12.2013, § 551 zákona č. 40/1964 Sb. (starý občanský
zákoník).


17)
Insolvenční zákon a insolvence fyzické osoby (podání návrhu na
ins. řízení, zahájení insolvenčního řízení, usnesení o
úpadku, rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového
kalendáře, rozhodnutí o konkurzu (tzv. nepatrný konkurz),
postup zaměstnavatele v případě insolvence 
zaměstnance, výše nezabavitelné částky v případě
insolvence, postup v případě deponovaných částek na účtu
zaměstnavatele, povinnosti dlužníka)


18)
Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům,
exekutorům, soudům
Dovolená
v hodinách

 1. Stručně
  připomenuty principy nové právní úpravy


 2. ukázka
  výpočtu dovolené v hodinách podle odpracované doby
  (vazba na harmonogramy směn)


 3. ruční
  výpočet dovolené v hodinách v situacích, kdy jde o
  mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou

Lektorka:  Ing. Růžena Klímová má dlouholetou praxi v oblasti
odměňování zaměstnanců, působila např. jako vedoucí mzdového oddělení
Ministerstva zahraničních věcí anebo jako ministerský rada - metodik a
specialista v oblasti zdravotního a nemocenského pojištění. V současné
době se věnuje lektorské a publikační činnosti.