ONLINE Exekuce a srážky ze mzdy

ONLINE Exekuce, srážky ze mzdy

Kalendář termínů

ONLINE (čtvrtek 9:00-14:00)


Ing.Růžena Klímová Cena: 1800 Kč vč. DPH


Rozsah
semináře 5 vyučovacích hodin

Seminář
je určen pro
: mzdové
účetní, personalisty a ostatní pracovníky, kteří se zabývají
srážkami z příjmu fyzických osob. S ohledem na
průlomovou změnu stanovení nároku na dovolenou v hodinách
je malá část přednášky věnována tomuto tématu.


Cíl
semináře
: Procvičit
si na praktických příkladech problematiku srážek ze mzdy a
seznámit se se všemi situacemi při provádění exekučních
srážek, srážek na základě dohody a jak postupovat v případě
osobního bankrotu zaměstnance. Účastníci budou upozorněni na
nejčastější chyby ve výpočtech.

Obsah
semináře

- právní
předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy,


- příjmy, z
nichž se srážky provádějí ?


- srážky bez
souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená
podle § 2045 OZ),


- srážky
přednostní a nepřednostní,


- pořadí srážek,


- nezabavitelné
částky,


- plně
zabavitelná část mzdy,


- jediný plátce
příjmu, několik souběžných plátců příjmu,


- postup při
provádění srážek ze mzdy,


- příslušenství
ke srážce,


- povinnosti
plátce příjmu,


- souběh exekucí,


- sankce při
porušení povinností,


- úroky z
prodlení,


- doručování
exekučních titulů do datových schránek,


- exekuce a
dočasná pracovní neschopnost,


- postup při
exekuci v případě změny plátce,


- zaměstnavatel
versus OSSZ, insolvenční zákon a osobní bankrot,


- podání návrhu
na insolvenční řízení,


- zahájení
insolvenčního řízení,


- rozhodnutí o
úpadku,


- rozhodnutí o
oddlužení schválením splátkového kalendáře,


- oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty,


- postup
zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance,


- výše
nezabavitelné částky v případě insolvence,


- postup v případě
deponovaných částek na účtu zaměstnavatele,


- povinnosti
dlužníka,


- pohledávky za
podstatou,


- pohledávky
postavené na roveň pohledávkám za podstatou (výživné),


- součinnost
zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům,
soudům,


- důležité
judikáty týkající se daňového bonusu při exekuci a při
insolvenci,


- exekuce dle §
312 OSŘ, přikázáním jiné peněžité pohledávky


- dotazy, diskuze.
součástí semináře jsou i zaslané materiály od lektorkyLektorka:  Ing. Růžena Klímová má dlouholetou praxi v oblasti
odměňování zaměstnanců, působila např. jako vedoucí mzdového oddělení
Ministerstva zahraničních věcí anebo jako ministerský rada - metodik a
specialista v oblasti zdravotního a nemocenského pojištění. V současné
době se věnuje lektorské a publikační činnosti.