ONLINE Nemocenské a sociální pojištění v roce 2023

ONLINE Nemocenské a sociální pojištění v roce 2023

Kalendář termínů

ONLINE (pátek 9:00-13:00)


Martina Huřťáková Cena: 2000 Kč vč. DPHObsah semináře


Změny trvalého charakteru, které nastaly (popř. nastanou) v průběhu roku 2022 v sociálním a nemocenském pojištění


 • eNeschopenka, Karanténa, Izolace, vč. povinností zaměstnavatele
 • Otcovská při úmrtí dítěte
Změny v oblasti sociálního a nemocenského pojištění, ke kterým dojde od 1. 1. 2023
 • Výše redukčních hranic
 • maximálního vyměřovacího základu
 • dalších ukazatelů pro rok 2023
Změny v sociálním a nemocenském pojištění po 1. 1. 2023
 • Tiskopisy ? změny a nejčastější chyby při vyplňování
 • Příloha k žádosti o dávku
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání
 • Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně pojištěné/ při ukončení pracovní neschopnosti
 • Přihláška a odhláška do (z) registru zaměstnavatelů
 • Záznam o úrazu
Novinky ve službách pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ
Refundace náhrady mzdy či platu za pracovní volno související s akcí pro děti a mládež ? vysvětlení některých právních pojmů
Shrnutí ? Peněžitá pomoc v mateřství
Diskuze, odpovědi na dotazy

Seminář bude reagovat na aktuální změny, které může přinést nadcházející období


lektorka: Martina Huřťáková - metodička nemocenského pojištění ČSSZ