ONLINE Nemocenské a sociální pojištění v roce 2021

ONLINE Nemocenské a sociální pojištění v roce 2021

Kalendář termínů

ONLINE (úterý 8:30-13:00)


Martina Huřťáková Cena: 1600 Kč vč. DPH


Změny trvalého charakteru, které nastaly v průběhu roku 2020 v sociálním a nemocenském pojištění a přetrvávají i v roce 2021


o   
eNeschopenka, vč. povinností zaměstnavateleo   
Karanténa, vč. povinností zaměstnavateleo   
Ošetřovné, vč. povinností zaměstnavateleo   
Povinná elektronická komunikace (Oznámení o nástupu do zaměstnání, Příloha k žádosti o dávku?)


?        
Změny v oblasti sociálního a nemocenského pojištění od 1. 1. 2021o   
Výše redukčních hranico   
Maximální vyměřovací základo   
Rozhodný příjem a účast na nemocenském pojištěnío   
Další ukazatele pro rok 2021


?        
Služby pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ


?        
Antivirus C


?        
Kurzarbeit


?        
Refundace náhrady mzdy