ONLINE Aktuální otázky zdaňování příjmů nejen právnických osob

ONLINE Aktuální otázky zdaňování příjmů nejen právnických osob
Aktuální otázky zdaňování příjmů nejen právnických osob (zejména obchodních společností a družstev), a to nejen pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2020 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2021.

Kalendář termínů

ONLINE (pátek 9:00-13:00)


Vlastimil Bachor Cena: 1600 Kč vč. DPHAktuální otázky zdaňování příjmů nejen právnických osob


(zejména obchodních společností a
družstev), a to nejen pro správné stanovení daně za zdaňovací
obdobízapočaté v roce 2020 a informace o změnách od zdaňovacího
období započatého v roce 2021, a to:


Změny v daních z příjmů schválené
v roce 2020 se zaměřením na DPPO

- uplatnění daňové
ztráty zpětně /zákon č. 299/2020 Sb. 


- zrušení daně z nabytí nemovitých
věcí a dopady do zdaňování příjmů při vratce této
daně/zákon č. 386/2020 Sb.


Daňový balíček - Senátní tisk 11


- stravenkový paušál a srovnání s
režimem stravenek


- zvýšení limitu a změna lhůty pro
oznámení osvobozených příjmů, které jinak podléhají srážkové
dani


- aktivace pravidel pro mimořádné
odpisy hmotného majetku v 1. a 2.odpisové skupině


- zvýšení hranice pro hmotný
majetek na 80 000 Kč

- u nehmotného majetku návrat do
účetního režimu odpisování


- zrušení super hrubé mzdy


Návrh novely ZDP k rozšíření
daňových úlev pro další formy spoření na stáří - účet
dlouhodobých investic


Aktuálně k:

- vybraným úpravám
výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z
příjmů, a to k

- pohledávkám


- hmotnému majetku - k problematice
výrobku plnícího funkci stavby


- správnému postupu při provádění
technického zhodnocení nájemcem nad rámec dohodnutého nájemného


- vybrané interpretace NÚR k
majetku

- klíčovým znakům mzdového plnění a benefitů


-vybraným zaměstnaneckým benefitům
a novele vyhlášky o FKSP, zejména k problémovým oblastem z
hlediska zdanění


Nezapomeneme ani na zajímavé závěry
KV KDP a judikaturu k jednotlivým tématům