Roční zúčtování záloh za rok 2020 a novinky pro rok 2021

Roční zúčtování záloh za rok 2020 a novinky pro rok 2021

Kalendář termínů

Mělník (pondělí 9:00-13:00)


Katarína Dobešová Cena: 1600 Kč vč. DPH

Hradec Králové (úterý 9:00-13:00)


Katarína Dobešová Cena: 1600 Kč vč. DPH

Benešov (čtvrtek 9:00-13:00)


Katarína Dobešová Cena: 1600 Kč vč. DPH

Mladá Boleslav (středa 9:00-13:00)


Katarína Dobešová Cena: 1600 Kč vč. DPH

Děčín (čtvrtek 9:00-13:00)


Katarína Dobešová Cena: 1600 Kč vč. DPH


SEMINÁŘ PLAŤTE PO 1.12.2020

Cílem semináře je poskytnout informace o změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2020 a provedení ročního zúčtování záloh za rok 2019.

Obsah semináře:

- Aktuální legislativa
-
Systém zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2021 a změny
(novinky) v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen zákon)
-
Rekapitulace změn přijatých v roce 2020 (zákon č. 306/2018 Sb. a zákon
č. 80/2019 Sb.) ? výklad k problematice srážkové daně u zaměstnanců bez
prohlášení k dani, stanovení základu daně zaměstnanců je-li prokázáno (i
zpětně), že spadají do systému zahraničního povinného pojištění v
EU/EHP nebo ve Švýcarsku, nová oznamovací povinnost plátce daně podle §
38da zákona o příjmech daňových nerezidentů plynoucích do zahraničí
- Daňové zvýhodnění na vyživované děti
- Soustavná příprava na budoucí povolání
- Problematika vybírání záloh na daň z příjmů zaměstnanců za práci v zahraničí
-
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020: legislativní
rámec, postup, lhůty, shrnutí povinností poplatníka a plátce daně, kdy
má zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání, nezdanitelné části
základu daně, roční slevy na dani, provedení ročního zúčtování u
daňových nerezidentů, vypořádání daňové povinnosti u zaměstnanců s
příjmy zdaněnými srážkovou daní, atd.
- Opravy chyb při výpočtu záloh a daně
- Aktuality v zaměstnaneckých benefitech
-
Informace k daňovým tiskopisům (nový tiskopis Oznámení o příjmech
plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona, tiskopisy Prohlášení k
dani, Žádost o roční zúčtování záloh, Vyúčtování DPZ a DPS a další
úpravy v daňových tiskopisech)
- Dotazy posluchačů a diskuze

Výklad bude ilustrován na příkladech a pro účastníky semináře budou k dispozici tištěné materiály

Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.
lektorka: Katarína Dobešová
odbor
daně z příjmů fyzických osob Ministerstva financí, specialistka v
oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních
požitků, autorka a spoluautorka odborných publikací, zkušená lektorka v
oblasti přípravy mzdových účetní.