ONLINE Roční zúčtování záloh za rok 2020 a novinky pro rok 2021 - K. Dobešová

ONLINE Roční zúčtování záloh za rok 2020 a novinky pro rok 2021 - K.Dobešová
semináře proběhnou pouze online. vyberte z nabízených termínů.

Lektorka Katarína Dobešová

Kalendář termínů

ONLINE (pondělí 8:30-14:00)


Katarína Dobešová Cena: 1600 Kč vč. DPH

ONLINE (čtvrtek 9:00-14:30)


Katarina Dobešová Cena: 1600 Kč vč. DPHNovinky ve zdaňování mezd v roce 2021 a roční zúčtování
záloh za rok 2020


Cílem semináře je
seznámit účastníky s novinkami ve zdaňování mezd od roku 2021
a změnami při provedení ročního zúčtování záloh za rok
2020.


Obsah semináře:


- Změny ve
zdaňování mezd roce 2021: zrušení superhrubé mzdy a zavedení
klouzavě progresivní sazby daně, výpočet daně (zálohy) ze dvou
částí základu daně, zvýšení základní slevy na dani na
poplatníka a zrušení blokace při výplatě daňového bonusu,
stravenkový paušál, změny v oznamovací povinnosti v § 38da
zákona, změny u daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby
z příjmů ze závislé činnosti, nabytí účinnosti
daňového balíčku a změny při uplatnění úroků z úvěrů na
financování bytových potřeb.


- Roční
zúčtování záloh za rok 2020: legislativní rámec, postup,
lhůty, povinností poplatníka a plátce daně při RZZ, kdy má
zaměstnanec povinnost podat po uplynutí roku daňové přiznání,
nezdanitelné části základu daně (zvýšení limitu pro odpočet
darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely), slevy na dani
(roční sleva na druhého z manželů a školkovné), roční
zúčtování u daňových nerezidentů, podmínky za kterých lze
dát srážkovou daň do RZZ a kdy do DAP, vypořádaní daňové
povinnosti u zaměstnanců s příjmy podle § 5 odst. 4 zákona,
roční zúčtování u poplatníků s daňovým zvýhodněním a
novinky v oblasti soustavné přípravy na budoucí povolání.


- Aktuality:
Plošné prominutí úroků z prodlení při opravě záloh
v roce 2019 a 2020 u zaměstnanců s formulářem A1,
prominutí sankcí na žádost dle pokynu GFŘ při zpětném
přiznání ID pro invaliditu 3 stupně zletilému studujícímu
dítěti na které poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění,
daňový režim odměn členů volebních orgánů, odchodného
náležející od r. 2021 strážníkům obecní policie, vypořádání
přeplatku na dani při vrácení již zdaněné mzdy zaměstnancem
za uplynulá léta, zajímavé judikáty, dary a dárky poskytnuté
zaměstnancům a jiné.


 - COVID 19 a
daňové souvislosti: náhrady za vzniklou ujmu při uložení
pracovní povinnosti, roušky a testování na Covid 19 uhrazené
zaměstnavatelem, zrušené zájezdy poskytnuté z FKSP,
sociální výpomoci poskytnuté zaměstnanci postiženému
coronavirem, home-office v době coronaviru, dočasné přidělení
zaměstnance k jinému zaměstnavateli z důvodu nedostatku
práce atd.


- Informace
k daňovým tiskopisům a nová vyhláška o povinných
 daňových tiskopisech.


- Pro
účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál a
prezentace v elektronické podobě.


- Vzhledem
k zásadním změnám v systému zdaňování mezd bude
obsah semináře v první části zaměřen na novinky, které
přináší daňový balíček pro rok 2021.lektorka: Katarína Dobešová
odbor
daně z příjmů fyzických osob Ministerstva financí, specialistka v
oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních
požitků, autorka a spoluautorka odborných publikací, zkušená lektorka v
oblasti přípravy mzdových účetní.