ONLINE Zdravotní pojištění v roce 2021

ONLINE Zdravotní pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění v roce 2021 -ZMĚNY A SITUACE ŘEŠENÉ ZAMĚSTNAVATELEM V DOBĚ KRIZE

Kalendář termínů

ONLINE (čtvrtek 8:30-13:00)


Ing. Antonín Daněk Cena: 1600 Kč vč. DPH
Dopady
pandemie do postupů zaměstnavatele ve zdravotn
ím
pojištění, na co všechno si dát obzvláštní pozor, které
situace může zaměstnavatel řešit? Změny ve zdravotním
pojištění a v souvisejících právních předpisech (zejména
v zákoníku práce) v průběhu roku 2020 a k 1. 1.
2021. Důsledky novely č. 134/2020 Sb. Dvojí (a razantní) zvýšení
plateb za státní pojištěnce s dopady do placení
pojistného zaměstnavatelem.Kdy
zaměstnavatel pln
í/neplní
ve zdravotním pojištění zákonné povinnosti za své zaměstnance?
Kdo je ve zdravotním pojištění zaměstnancem? Kdy vzniká ve
zdravotním pojištění zaměstnání s povinnostmi
zaměstnavatele? Výjimky, kdy se zdravotní pojištění
neplatí ? příjmy nepodléhající odvodu pojistného. Oznamovací
povinnost zaměstnavatele ? jaké podmínky platí při
přihlašování a odhlašování zaměstnanců?Minimální
vyměřovac
í
základ. Nižší příjmy zaměstnanců v důsledku pandemie,
dopočty a doplatky do zákonného minima. Souběžné příjmy.
Výkon funkce. Příjmy po skončení zaměstnání ? odměny,
konkurenční doložka. Souběh zaměstnání a výkonu samostatné
výdělečné činnosti (i při odpuštění záloh pro OSVČ).Nařízená
karanténa a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění:
vliv na snížení minimálního vyměřovacího základu
zaměstnance. Překážky v práci na straně zaměstnance: nemoc,
ošetřování dítěte nebo člena domácnosti, otcovská. Překážky
v práci na straně zaměstnavatele v návaznosti na
zákoník práce s dopady do zdravotního pojištění. Dohoda o
neplaceném volnu a navazující postupy ve zdravotním pojištění.Nekolidující
zaměstn
ání
v souvislostech zdravotního pojištění, role evidence
zaměstnance na Úřadě práce.Problémy
při placen
í
pojistného. Kdy zdravotní pojišťovna u zaměstnavatele penále
nevymáhá? Splátky. Kdy a jak žádat o prominutí penále:je
nutno vyměřené penále předem uhradit? Jaké podmínky musejí
být splněny, aby mohla zdravotní pojišťovna vyjít žadateli
vstříc?Skončení
pracovního poměru a přečerpaná dovolená. Platné i neplatné
rozvázání pracovního poměru. Ochranná lhůta.Zaměstnávání
osob ze zahraničí, pendleři. Brexit a jeho dopady pro zdravotní
pojištění.Postupy
OSVČ ve zdravotn
ím
pojištění. Odpuštění záloh. Kdy OSVČ není povinna platit
zálohy, zúčtování roku 2020, vliv karantény.Postupy
u dohod: základní zásady, přihlašov
ání
a odhlašování zaměstnanců, řešení minima, sčítání příjmů,
souběh s pracovní smlouvou.Účastníci
obdrží pracovní materiál.Lektor:
Ing. Antonín Daněk:kontrolní pracovník a metodik VZP ČR,
specialista ve zdravotním pojištění